Publikačná činnosť

skipmenu

tomenu

 apo09.jpg


Kunca, A., 2009: Aktuálne problémy v ochrane lesa

Zborník referátov z medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 23. a 24. apríla 2009 v Novom Smokovci. Vydané pod zaštitou Sekcie lesníckej Ministerstva pôdohospodárstva SR, Technickej univerzity vo Zvolene, Katedry ochrany lesa a poľovníctva, Sekcie integrovanej ochrany lesa Odboru lesníctva SAPV, Slovenska lesnícka spoločnosť ZSVTS.

Vydali: NLC – LVÚ Zvolen, 2009, Formát: A4, 126 strán, SK, ISBN: 978-80-8093-081-3
Dostupnosť: Knižnica

 


 atlas_m.jpg


ZÚBRIK, M., KUNCA, A., NOVOTNÝ, J., 2008 : Hmyz a huby: atlas poškodení lesných drevín.

Autormi knihy sú špecialisti Lesníckej ochranárskej služby na biotických škodlivých činiteľov lesných drevín. Kniha je určená vlastníkom a obhospodarovateľom lesa, odborným lesným hospodárom, lesníkom, pracovníkom štátnej správy na úseku lesného hospodárstva, študentom Lesníckej fakulty TU Zvolen a stredných lesníckych škôl a všetkým, ktorých zaujíma hmyz a huby v lesnom prostredí.

Vydali: NLC – LVÚ Zvolen, 2008, Formát: A4, 178 strán, SK, ISBN: 978-80-8093-044-8
Dostupnosť: Knižnica /objednaj publikáciu/

 


sko_cin_m.jpg


Kunca, A., Zúbrik, M., Novotný, J., a kol., 2007: Škodlivé činitele lesných drevín a ochrana pred nimi

 

Vydali: NLC – LVÚ Zvolen,  2007, Formát: B5, 208 strán, SK, ISBN: 978-80-8093-048-6
Dostupnosť: Knižnica 

 


stud_m.jpg
 


Konôpka, J., Konôpka, B., Raši, R., Nikolov, Ch., 2008: Nebezpečné smery vetra na Slovensku

Lesnícke štúdie č. 60

Vydali: NLC – LVÚ Zvolen, 2008, Formát: B5, 81 strán, SK, ISBN: 978-80-8093-066-0
Dostupnosť: Knižnica

 


sneh_pol_m.jpg
 


Konôpka, J., Konôpka, B., Nikolov, Ch.,2008: Snehové polomy v lesných porastoch na Slovensku

Lesnícke štúdie, analýza kalamity zo zimy 2005/2006

Vydali: NLC – LVÚ Zvolen, 2008, Formát: B5, 65 strán, SK, ISBN: 978-80-8093-053-0
Dostupnosť: Knižnica

 


 eko_m.jpg


Finďo, S., Petráš, R., 2007 : Ekologické základy ochrany lesa proti poškodzovaniu zverou.

Projekt bol spolufinancovaný Európskym Spoločenstvom

Vydali: NLC – LVÚ Zvolen, 2007, Formát: B5, 186 strán, SK, ISBN: 978-80-8093-034-9
Dostupnosť: Knižnica

 


apol_08_m.jpg


Kunca, A., 2008: Aktuálne problémy v ochrane lesa

Zborník referátov z medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 17. a 18. apríla 2008 v Novom Smokovci. Vydané pod zaštitou Sekcie lesníckej Ministerstva pôdohospodárstva SR, Technickej univerzity vo Zvolene, Katedry ochrany lesa a poľovníctva, Sekcie integrovanej ochrany lesa Odboru lesníctva SAPV, Slovenska lesnícka spoločnosť ZSVTS.

Vydali: NLC – LVÚ Zvolen, 2008, Formát: A4, 154 strán, SK, ISBN: 978-80-8093-040-0
Dostupnosť: Knižnica


el_08_m.jpg


Kunca, A., a kolektív pracovníkov NLC: Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska za rok 2007 a ich prognóza na rok 2008, účelový elaborát

 

Vydali: NLC – LVÚ Zvolen, 2008, Formát: A4, 101 strán, SK, ISBN: 978-80-8093-052-3
Dostupnosť: Knižnica


ips_dup_m.jpg


Vakula, J., Brutovský, D., Kunca, A., Gubka, A., Varínsky, J., Zúbrik, M., Leontovič, R., Longauerová, V., Nikolov, Ch., 2007: Vyhodnotenie monitoringu lykožrúta severského Ips duplicatus Sahlberg na severozápadnom Slovensku v roku 2007

 

Vydali: NLC – LVÚ Zvolen, 2008, Formát: A4, 25 strán, SK, ISBN:
Dostupnosť: Knižnica


skody_tan_m.jpg


Tutka, J., Vakula, J., :Environmentálne a ekonomické škody spôsobené podkôrnikmi v rokoch 2005 a 2006 v TANAP-E (Návrh)

Štúdia úlohy č.3 ZoD, číslo objednávky (spisu): Zmluva o dielo č. 151/2007
 

Vydali: NLC – LVÚ Zvolen, 2007 rok, Formát: A4,  strán, SK, ISBN:
Dostupnosť: Knižnica


proj_tan_n_m.jpg
 


Vakula, J., Zúbrik, M., 2007: Projekt ochrany lesa na územý TANAP-U po vetrovej kalamite zo dňa 19. 11. 2004 pre štátne subjekty,

Realizačný projekt pre rok 2007.

Vydali: NLC – LVÚ Zvolen, 2007, Formát: A4, 68 strán, SK,
Dostupnosť: Knižnica


apol_07_m.jpg
 


Kunca, A., 2007: Aktuálne problémy v ochrane lesa

Zborník referátov z medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 12. apríla 2007 vo Zvolene. Vydané pod zaštitou Sekcie lesníckej Ministerstva pôdohospodárstva SR, Technickej univerzity vo Zvolene,Katedry ochrany lesa a poľovníctva, Sekcie integrovanej ochrany lesa Odboru lesníctva SAPV, Slovenska lesnícka spoločnosť ZSVTS.

Vydali: NLC – LVÚ Zvolen, rok, Formát: A4, 140 strán, SK,  ISBN: 978-80-8093-014-1
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu /


el_07_m.jpg
 


Kunca, A., a kolektív pracovníkov NLC - LVÚ Zvolen, 2007: Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska za rok 2006 a ich prognóza na rok 2007, účelový elaborát

 

Vydali: NLC – LVÚ Zvolen, 2007 rok, Formát: A4, 101 strán, SK, ISBN: 978-80-8093-016-5
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu /


apol_06_m.jpg
 


Kunca, A., 2006: Aktuálne problémy v ochrane lesa 2006

Zborník referátov z medzinárodného  konferencie, ktorá sa konala 6. - 7. apríla 2006 v Banskej Štiavnici.

Vydali: NLC – LVÚ Zvolen, rok, Formát: A4, 171 strán, SK, ISBN: 80-88853-97-4,
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu /


el_06_m.jpg
 


Kunca, A., a kolektív pracovníkov NLC - LVÚ Zvolen, 2006: Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska za rok 2005 a ich prognóza na rok 2006

 

Vydali: NLC – LVÚ Zvolen, 2006,  Formát: A4, 89 strán, SK, ISBN: 80-88853-99-0
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu / 


proj_tanap_m.jpg
 


Zúbrik, M., Brutovský, D., Bučko, J., Ferenčík, J., Finďo, S., Hlaváč, P., Jakuš, R., Kaštier, P., Kodrík, M., Konôpka, B., Kunca, A., Leontovič, R., Longauerová, V., Novotný, Pavlík, P., J., Raši, R., Turčáni, M.,  Vakula, J., Varínsky, J., 2006: Projekt ochrany lesa na územý TANAP-U po vetrovej kalamite zo dňa 19. 11. 2004 pre štátne a neštátne subjekty realizačný projekt pre rok 2006

 

Vydali: NLC – LVÚ Zvolen, 2006, Formát: A4, 140 strán, SK,
Dostupnosť: Knižnica


proj_ben_m.jpg
 


Zúbrik, M., Brutovský, D., Bučko, J., Kaštier, P., Kunca, A., Leontovič, R., Longauerová, V., Novotný, J., Raši, R.,  Vakula, J., Varínsky, J., 2006: Projekt ochrany lesa na území OZ Beňuš po vetrovej Kalamite zo dňa 19. 11. 2004 realizačný projekt pre rok 2006, Projekt bol finančne podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja. Číslo projektu: (APVV-27-P05205)

 

Vydali: NLC – LVÚ Zvolen, 2006, Formát: A4, 73 strán, SK,
Dostupnosť: Knižnica


och_sm_m.jpg


Vakula, J., Zúbrik, M., a kol. 2006: Odborná príručka - Ochrana smrečín proti podkôrnym škodcom na plochách po vetrovej kalamite z 19. novembra 2004.

Príručka je súčasťou využitia finančných prostriedkov z Fondu solidarity Európskej únie.

Vydali: NLC – LVÚ Zvolen, 2006, Formát: B5, 36 strán, SK 
Dostupnosť: Knižnica


el_05_m.jpg
 


Kunca, A., a kolektív pracovníkov LVÚ Zvolen,: Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska za rok 2004 a ich prognóza na rok 2005, účelový elaborát

 

Vydali: NLC – LVÚ Zvolen, 2005, Formát: A4, 92strán, SK, ISBN: 80-88853-97-4
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu / 


kal_och_m.jpg
 


Zúbrik, M., Novotný, J., a kol., 2004: Kalendár ochrany lesa

 

Vydali:Polnochem, a.s., Tlač: Neografia, a.s. 2004, 2. vydanie, Formát: B5, 94 strán, SK, ISBN: 80-969093-3-9
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu / 


polov_m.jpg
 


Konôpka, J., Hell, P., Kaštier, P., Bučko, J., Slamečka, J.: Optimalizácia manažmentu a zlepšovanie biotopu raticovej zveri.

Poľovnícke štúdie č. 11.

Vydali: NLC – LVÚ Zvolen, 2006, Formát: B5, 197 strán, SK, ISBN: 80-8093-005-8
Dostupnosť: Knižnica


och_les_m.jpg
 


Novotny, J., Varínsky, J., a kol.: Ochrana lesa

Príručka odborného lesného hospodára.

Vydali: Ústav pre výchovu a vzelávanie pracovníkov LVH SR, rok 2003, Formát: A5, 145 strán, SK, ISBN: 80-89100-03-1
Dostupnosť: Knižnica 


rozvoj_m.jpg
 


Zúbrik, M., a kol., : Problémy a úlohy lesníctva na Slovensku

Zborník referátov z vedeckej konferencie k 65. výročiu narodenia doc. Ing. Jozefa Konôpku, CSc.

Vydali:LVÚ Zvolen, 2005, Formát: B5, 220 strán, SK, ISBN: 80-88853-90-7
Dostupnosť: Knižnica


hyn_sm_m.jpg
 


Zúbrik, M., a kol., 2004: Hynutie smrečín - príčiny, dôsledky, riešenia

Referáty z pracovného seminára zameraného na hynutie smrečín na Slovensku.

Vydali:LVÚ, Zvolen, 2004, Formát: A5, 52 strán, SK, ISBN: 80-88853-73-7
Dostupnosť: Knižnica


biot_skodv_m.jpg
 


Novotný, J., Zúbrik, M., a kol., 2004: Biotickí škodcovia lesov Slovenska

 

Vydali: vydal: Polnochem, a.s. 2004, Tlač: Neografia, Formát: B5, 208 strán, SK, ISBN: 80-969093-2-0
Dostupnosť: Knižnica


vekoplos_m.jpg
 


Hell, P., Konôpka, J. a kol., 2004: Veľkoplošné ekologické obhospodarovanie zveri v rámci poľovných oblastí a lokalít

Poľovnícke štúdie č. 10.

Vydali: NLC – LVÚ Zvolen, 2004, Formát: B5, 197 strán, SK, ISBN: 80-8093-005-8
Dostupnosť: Knižnica

 


vyznam_m.jpg
 


Varínsky, J., a kol., 1996: Významnejšie sa aktivizujúci škodcovia lesov Slovenska

Brožúra slúži lesníkom, vlastníkom a uživateľom lesa pri diagnostike poškodenia a identifikácii škodcov lesa.

Vydali: LVÚ Zvolen, 1996, Formát: A5, 51 strán, SK, ISBN: 80-88853-00-1
Dostupnosť: Knižnica 


och_hmyz_m.jpg
 


Kovalčík, J., a kol., 1996:  Ochrana lesa proti hmyzím škodcom v otázkach

Publikácia si kladie za cieľ zvýšiť odbornú úroveň lesnej prevádzky z oblasti ochrany lesa.

Vydali: LVÚ Zvolen, 1996,  Formát: A5, 32 strán, SK, ISBN: 80-88853-05-2
Dostupnosť: Knižnica


nahrady_m.jpg
 


Finďo, S., Petráš, R., Paulenka, J.,1998: Metodický postup pre výpočet náhrad za poškodzovanie lesných porastov zverov

Odborná lesnícka aktualita č. 1/1998.

Vydali:LVÚ Zvolen, 1998, Formát: A5, 17 strán, SK, ISBN: 80-88853-17-6
Dostupnosť: Knižnica

NSRV ARVI NSRV
tomenu