Služby

skipmenu

tomenu

Okrem výskumných aktivít poskytuje Odbor ochrany lesa a manažmentu zveri  inštruktážne, konzultačné a poradenské služby v oblasti ochrany lesa, v oblasti vypracovávania projektov ozdravných opatrení a obhospodarovania lesov postihnutých rôznymi škodlivými činiteľmi a ostatných aktivít týkajúcich sa zamerania výskumu odboru.

K najvýznamnejším aktivitám patria:

untitled.bmp Lesnícka ochranárska služba

untitled.bmp Monitoring lykožrúta smrekového

untitled.bmp Monitoring lykožrúta severského

untitled.bmp Monitoring listožravého hmyzu.

untitled.bmp Projekty ochranných opaterní pre územie Tanapu postihnuté kalamitou v roku 2004

untitled.bmp Veľkoplošná ochrana lesa

kontakt: kunca@nlcsk.org

NSRV ARVI NSRV
tomenu