Projekt ochrany v TANAP-E

skipmenu

tomenu
Koncepcia ochrany lesa na území TANAP-u po vetrovej smršti zo dňa 19. 11. 2004
Z poverenia Lesníckej sekcie MP SR najskôr LVÚ a neskôr NLC-LVÚ vypracoval projekty pre ochranu porastov vo Vysokých Tatrách. Projekty boli vypracované ako pre štátne, tak aj pre neštátne subjekty.
 
Výchádzalo sa z toho, že väčšina z 2,5 mil. m3 poškodenej kalamitnej hmoty pripadá na drevinu smrek, ktorá je z ochranárskeho hľadiska najrizikovejšia. Časť rozvrátených porastov bola už v minulých rokoch silne atakovaná podkôrnym hmyzom - najmä lykožrútom smrekovým Ips typographus. Existuje reálna možnosť masového premnoženia smrekových podkôrnikov najmä v roku 2006. Stanovili sa priority pre spracovanie kalamitnej hmoty a navrhol sa systém rámcových postupov pre zabránenie premnoženia podkôrneho hmyzu. Ďalej sa špecifikovali riziká a navrhla sa štruktúra realizačného projektu. Definovala sa potreba výskumných aktivít v oblasti uplatňovania „čistých“ technológii v ekologicky cenných územiach (Zvolen: december 2004)
 

P1010016sm.jpg DSCF1535sm.jpg P1010026sm.jpg P1010007sm.jpg 

Stiahni v pdf:

icon2_pdf.gif2005: Projekt ochrany lesa na území ŠL TANAP-u po vetrovej kalamite zo dňa 19. 11. 2004. Realizačný projekt

icon2_pdf.gif2005: Projekt ochrany lesa na území TANAP-u po vetrovej kalamite zo dňa 19. 11. 2004 - neštátne subjekty.  Realizačný projekt

icon2_pdf.gif2005: Projekt ochrany lesa na území ŠL TANAP-u po vetrovej kalamite zo dňa 19. 11. 2004. Aktualizácia a situačná správa k 15. 7. 2005

 
 
kalamitasm.jpg

  Predpoklad vývoja napadnutia porastov v kalamitnom území do roku 2009 (Publikované LVÚ v roku 2005).

NSRV ARVI NSRV
tomenu