Veľkoplošná ochrana lesa

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveň |    Vytlačiť

Názov projektu: Veľkoplošná ochrana lesov, Veľkoplošná ochrana lesov proti kalamitnému premnoženiu biotických škodcov
Evidenčné číslo projektu: 08V0205
Riešiteľský ústav:
NLC – LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Milan Zúbrik, PhD., Ing. Andrej Kunca, PhD.
Doba riešenia:
2002 – 2007
Celkové náklady za dané obdobie:
cca 35 000 000 Sk
Financovanie:
MPSR

Zabezpečenie realizácie veľkoplošnej ochrany lesov v SR. Návrh vhodných opatrení (návrh spôsobov aplikácie, vhodných prípravkov, termínu a pod.), výber vhodného dodávateľa prípravkov a realizátora leteckých prác.

Návrh stratégie opatrení veľkoplošnej ochrany lesa v lesoch SR.

Odborný dozor a pomoc pri organizácii leteckého ošetrenia proti škodcom v roku 2007 s vykonaním zhodnotenia účinnosti.

Výber vhodných lokalít pre veľkoplošnú ochranu lesa a výber kľúčových druhov lesných škodcov.

Návrh opatrení.

Výber realizátorov leteckých prác a výber dodávateľa prípravkov.

Kontrola účinnosti zásahu.

 

NSRV ARVI NSRV
tomenu