Výskumné tímy

skipmenu

tomenu
Biotické škodlivé činitele - hmyz, huby, nežiaduca vegetáciaM. Zúbrik, J. Vakula, A. Gubka, J. Galko, A. Kunca, R. Leontovyč, V. Longauerová, M. Maľová
Antropogénne činitele: V. Longauerová, M. Maľová
Manažment lesnej zveri: S. Finďo, P. Kaštier
Špecialista na GIS v ochrane lesa: Ch. Nikolov, M. Dubec
Technický pracovníci:  
B. Slaná, S. Rell, M. Lipnický, R. Nigríni
NSRV ARVI NSRV
tomenu