Výsledky výskumu

skipmenu

tomenu
Na vyššiu úroveň |    Vytlačiť

Výskum časovo-priestorovej aktivity kopytníkov a veľkých šeliem

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen je prvým pracoviskom na Slovensku, ktoré sa po roku 1990 začalo zaoberať výskumom etológie veľkých druhov zveri metódami telemetrie. Vo viacerých výskumných projektoch situovaných v pohoriach stredného Slovenska sme skúmali migračné správanie, využívanie typov lesných spoločenstiev, určenie veľkosti domovského územia, dennú aktivitu, interakcie medzi veľkými šelmami a kopytníkmi.

Prečo začal telemetrický výskum veľkých druhov cicavcov

 • Absencia poznatkov o pohybe a dennej aktivite voľne žijúcich veľkých druhov cicavcov v prírodných podmienkach Karpát.
 • Orientácia výskumu na voľne žijúce pôvodné druhy.
 • Využitie poznatkov pre ochranu a obhospodarovanie.

 

Ktoré otázky sme riešili

 • Určenie veľkosti domovských okrskov.
 • Denný – 24 hodinový režim aktivity.
 • Využívanie mikro a makrohabitátu v rozličných prírodných podmienkach.
 • Vzťah kopytníkov a veľkých šeliem.
 • Vplyv ľudských aktivít na správanie a využívanie prostredia.
 • Prežívanie a iné otázky biológie druhu.

Skúmané druhy zveri

 • V rokoch 1991 – 2008 sme monitorovali 5 druhov veľkých cicavcov: srnec, kamzík, jeleň, vlk a medveď, vedno 35 jedincov.
 • Dĺžka telemetrie jednotlivých jedincov sa pohybovala od niekoľkých mesiacov do 5 rokov.

 
Použitá technika

 • Súčasti telemetrickej techniky sme mali zaobstarané od 6 rozličných firiem. Používali sme vysokofrekvenčnú, tzv. VHF telemetriu, ktorá vyžadovala dôsledné a časovo náročné práce v terénne, aby sa dosiahli ciele určené v pokusnom dizajne.
 • Od roku 2007 naše pracovisko realizuje výskum časovo-priestorovej aktivity medveďa hnedého v oblasti Poľany a širšieho regiónu Veporských vrchov metódou GPS telemetrie, ktorá zefektívnila výskum v tom smere, že zber polohových a aktivitných dátových súborov sa uskutočňuje automatizovaným spôsobom. GPS telemetria otvorila nové možnosti, ktoré klasickou VHF metódou nebolo možné realizovať.
 • Polohové dátové súbory sú spracovávané v prostredí GIS.
Galéria
NSRV ARVI NSRV
tomenu