CECILIA

skipmenu

tomenu

 

Názov projektu: CECILIA - Central and Eastern Europe Climate Change Impact and Vulnerability Assessment
Financovanie: 6 RP EU
Riešiteľský ústav: NLC – LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tomáš Hlásny, PhD.
Doba riešenia: 06/2006-05/2009
Celkové náklady za dané obdobie: 2 750 000,- EUR

 

Ciele projektu: Integrácia výsledkov viacerých aktivít modelovania klímy za účelom poskytnutia klimatických scenárov s vysokým rozlíšením pre vybrané cieľové modelové územia. Využitie klimatických scenárov s vysokým rozlíšením pre hodnotenie rizík dopadu klimatických zmien na dôležité sektory ľudskej činnosti a prírodné ekosystémy vo vybraných modelových oblastiach.
 

Partneri projektu: Charles University (Czech Republic), The Abdus Salam ICTP (Italy), Meteo-France (France), Danish Meteorological Institute (Denmark), Aristotle University of Thessaloniki (Greece), Czech Hydrometeorological Institute (Czech Republic), Institute of Atmospheric Physics (Czech Republic), Swiss Federal Institute of Technology (Switzerland), University of Natural Resources and Applied Life Sciences (Austria), National Meteorological Administration (Romania), National Institute of Meteorology and Hydrology (Bulgaria), National Institute of Hydrology and Water Management (Romania), Hungarian Meteorological Service (Hungary), Warsaw University of Technology (Poland), Eotvos Lorand University (Hungary)
 

tomenu