Výskumná stanica Košice

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Výskumná stanica Košice je zameraná prevažne na aplikovaný výskum v oblasti ekológie lesa a monitoringu vplyvov ľudských aktivít na prírodné prostredie. Poskytuje poradenstvo pre lesnícke subjekty, samosprávu a priemyselné podniky pri využívaní európskych fondov pre lesníctvo a životné prostredie. V novodobej histórii má svoje miesto medzinárodná spolupráca v rámci európskych fondov (koordinácia projektu Sufalnet - INTERREG IIIC pre podporu lesníckych rekultivácií uzatvorených skládok odpadov, spolupráca v projektoch Európskeho sociálneho fondu, príprava európskych projektov lesníckych rekultivácií území poškodených banskou, resp. priemyselnou činnosťou). Je sídlom regionálneho inšpektora lesníckej semenárskej kontroly s pôsobnosťou na východnom Slovensku.

Hlavná činnosť:
  • Výskum recyklácie drevného popola – odpadu vzniknutého v procese energetického využitia biomasy, využitie hnojivého potenciálu, aplikácia do lesnej pôdy, sledovanie a vyhodnotenie účinkov (Mondi SCP Ružomberok, Handlovská energetika, SES Tlmače, Dubnica nad Váhom, Lesy SR). (pdf – drevny popol)
  • Monitoring depozície, monitoring zdravotného stavu lesov, program Forest Focus
  • Medzinárodný projekt SUFALNET (Sustainable use of former and abandoned landfills), lesnícke rekultivácie uzatvorených skládok odpadov (pdf – Stare_enviro_zataze)
  • Potenciál lesnej dendromasy pre energetické využitie (pdf – analyza_les_udajov_OZE)
  • Monitoring vplyvu výroby Mondi SCP Ružomberok na okolité lesné ekosystémy
  • Vplyv posypového materiálu SOLMAG na lesné ekosystémy na území Národných parkov (Slovenský raj a TANAP)
  • Lesnícka semenárska kontrola v regióne východného Slovenska

P6100355.jpg

P1010042.jpg

PA190049.jpg

P6220116.jpg

      

 Kontakt:

Vedúca VS Košice: RNDr. Slavka Tóthová, PhD.
mobil: +421 903 455 849
 
Sekretariát: Bc. Alena Krištofčíková
mobil: +421 902 922 083
 
Regionálny inšpektor semenárskej kontroly:
Ing. Vlasta Bradovková
mobil: +421 902 623 625
 
Adresa:
NLC – LVÚ Zvolen,
Výskumná stanica Košice

Moyzesova 18
040 01 Košice
 
Detect language » Slovak
 
NSRV ARVI NSRV
tomenu