Odbor lesníckej politiky, ekonomiky a amanžmentu lesa

skipmenu

tomenu
Odbor lesníckej politiky, ekonomiky a manažmentu lesa sa zaoberá riešením výskumných projektov a poskytovaním odborných služieb v oblasti lesníckej politiky a rozvoja vidieka, v oblasti ekonomiky lesnícko-drevárskeho sektora a využívania ekosystémových služieb lesov, a v oblasti inventarizácie a manažmentu lesných zdrojov.
 
 
Hlavná činnosť:
  • tvorba koncepcií, stratégií a programov lesníckej politiky a rozvoja vidieka;
  • adaptácia slovenského lesníctva na podmienky európskej integrácie a globalizácie;
  • ekonomika lesnícko-drevárskeho sektora a optimálne využívanie lesnej biomasy;
  • ekonomika mimoprodukčných funkcií a ekosystémové služby lesov;
  • progresívne terestrické a dištančné metódy inventarizácie lesov;
  • podpora rozhodovania pre trvalo udržateľný a adaptívny manažment lesov

 

Odbor lesníckej politiky, ekonomiky a manažmentu lesa

Výskumné tímy

Lesnícka politika a rozvoj vidieka: Ing. Martin Moravčík (v súčasnosti na čiastočný úväzok aj FOREST EUROPE- Liaison Unit Bratislava), CSc.; Ing. Zuzana Sarvašová, PhD.; Ing. Matej Schwarz (v súčasnosti na čiastočný úväzok aj FOREST EUROPE - Liaison Unit Bratislava); Ing. Martina Štěrbová, PhD.

Ekonomika lesnícko-drevárskeho sektora: Ing. Miroslav Kovalčík, PhD. (v súčasnosti námestník generálneho riaditeľa NLC);

Inventarizácia a manažment lesov: Ing Ladislav Kulla, PhD.; Ing. Vladimír Šebeň, PhD.; Ing. Ivan Sačkov, PhD.; Ing. Maroš Sedliak, PhD.; Ing. Vlastimil Murgaš, PhD.; Dr. Jörg Gerhard Rößiger; Ľubica Bešinová

Stredisko podpory využitia dreva: Ing. Milan Oravec, CSc.; Ing. Tomáš Gergeľ, PhD.; Ing. Marián Slamka, PhD.

Kontakt
IIng. Ladislav Kulla, PhD. – vedúci odboru
Tel.: +421 45 5314214
Mobil: +421 902 895670
E-mail: kulla@nlcsk.org
 
Ľubica Bešinová – sekretariát odboru
Tel:  +421 45 5314305
 
Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Ul. T. G. Masaryka 22
960 92 Zvolen
Slovenská republika
tel: +421 45 5314320
NSRV ARVI NSRV
tomenu