AOEPL zborníky

skipmenu

tomenu

Zborníky referátov z odborných seminárov „Aktuálne otázky ekonomiky LH SR“


AOEPLH_2016


Aktuálne otázky ekonomiky a politiky LH SR - zborník referátov z odborného seminára z 16. 12. 2016
Zborník príspevkov z odborného seminára je zameraný na aktuálnu situáciu a ekonomické problémy lesného hospodárstva a lesníctva SR a ich vplyv na konkurencieschopnosť subjektov lesného hospodárstva. Pozornosť sa zamerala aj na význam združení neštátnych vlastníkov lesov a ich interakcie s lesníckou a ďalšími súvisiacimi politikami.

Vydali: NLC Zvolen, 2016, Formát: B5, 152 strán, ISBN: 978 - 80 - 8093 - 225 – 1 EAN: 9788080932251

Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu /Stiahni PDF

Zborníky z predchádzajúcich ročníkov seminára AOEPL


Zborník AOEPLH 2015


Aktuálne otázky ekonomiky a politiky LH SR - zborník referátov z odborného seminára z 10. 12. 2015
Zborník príspevkov z odborného seminára je zameraný na aktuálnu situáciu a ekonomické problémy lesného hospodárstva a lesníctva SR a ich vplyv na konkurencieschopnosť subjektov lesného hospodárstva. Pozornosť sa zamerala aj na význam združení neštátnych vlastníkov lesov a ich interakcie s lesníckou a ďalšími súvisiacimi politikami.

Vydali: NLC Zvolen, 2015, Formát: B5, 160 strán, ISBN: 978-80-8093-205-3

Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu /Stiahni PDF


Zb.SLEU09_sm.jpg


Aktuálne otázky ekonomiky a politiky LH SR - zborník referátov z odborného seminára z 11. 12. 2014
Zborník príspevkov z odborného seminára je zameraný na aktuálnu situáciu a ekonomické problémy lesného hospodárstva a lesníctva SR a ich vplyv na konkurencieschopnosť subjektov lesného hospodárstva. Pozornosť sa zamerala aj na význam združení neštátnych vlastníkov lesov a ich interakcie s lesníckou a ďalšími súvisiacimi politikami.

Vydali: Bratislava, MP SR a NLC-LVÚ Zvolen, 2014. Formát: 17×24 cm, 121 strán, SK, ISBN: 978-80-8093-194-0; Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu /Stiahni PDF


Zb.SLEU09_sm.jpg


Aktuálne otázky ekonomiky a politiky LH SR - zborník referátov z odborného seminára z 10. 12. 2013
Zborník príspevkov z odborného seminára je zameraný na aktuálnu situáciu a ekonomické problémy lesného hospodárstva a lesníctva SR a ich vplyv na konkurencieschopnosť
subjektov lesného hospodárstva. Pozornosť sa zamerala aj na význam združení neštátnych vlastníkov lesov a ich interakcie s lesníckou a ďalšími súvisiacimi politikami.

Vydali: NLC–LVÚ Zvolen, 2013, Formát: A5, 105 strán, SK, ISBN 978 - 80 - 8093 - 1808 - 3; Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu /Stiahni PDFAktuálne otázky ekonomiky a politiky LH SR - zborník referátov z odborného seminára z 9. - 10. 11. 2012
Zborník príspevkov z odborného seminára je zameraný na aktuálnu situáciu a ekonomické problémy lesného hospodárstva a lesníctva SR v súvislosti s dopadmi svetovej finančnej a ekonomickej krízy a jej vplyv na konkurencieschopnosť subjektov lesného hospodárstva. Pozornosť sa zamerala aj na význam združení neštátnych vlastníkov lesov a ich interakcie s lesníckou a ďalšími súvisiacimi politikami.

Vydali: NLC–LVÚ Zvolen, 2012, Formát: A5, 136 strán, SK, ISBN 978 - 80 - 8093 - 168 - 1; Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu /Stiahni PDF


AOELH2011


Aktuálne otázky ekonomiky a politiky LH SR - zborník referátov z odborného seminára z 9. - 10. 11. 2011
Zborník príspevkov z odborného seminára je zameraný na aktuálnu situáciu a ekonomické problémy lesného hospodárstva a lesníctva SR v súvislosti s dopadmi svetovej finančnej a ekonomickej krízy a jej vplyv na konkurencieschopnosť subjektov lesného hospodárstva.

Vydali: NLC–LVÚ Zvolen, 2011, Formát: A5, 118 strán, SK, ISBN 978 - 80 - 8093 - 157 - 5; Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu /Stiahni PDFAktuálne otázky ekonomiky a inovačnej politiky LH SR - zborník referátov z odborného seminára z 9. - 10. 11. 2010
Publikácia popisuje podstatu konkurencieschopnosti vo všeobecnosti, faktory jej zvyšovania a metódy hodnotenia. Hodnotí sa vývoj vybraných ukazovateľov konkurencieschopnosti lesného hospodárstva SR. Na základe výsledkov súhrnných lesných ekonomických účtov sa porovnáva rentabilita a konkurencieschopnosť LH vybraných európskych krajín. Takisto sa analyzuje a hodnotí financovanie LH vo vybraných európskych krajinách. Záver publikácie je venovaný možnostiam zvyšovania konkurencieschopnosti LH Slovenska.

Vydali: NLC–LVÚ Zvolen, 2010, Formát: A5, 166 strán, SK, ISBN: 978-80-8093-130-8; Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu /Stiahni PDF


Zb.SLEU09_sm.jpg


Aktuálne otázky ekonomiky LH SR - zborník referátov z odborného seminára z 21. - 22. 10. 2009 
Zborník príspevkov z odborného seminára je zameraný na aktuálnu situáciu a ekonomické problémy LH a lesníctva SR v súvislosti s dopadmi svetovej finančnej a ekonomickej krízy a jej vplyv na konkurencieschopnosť subjektov lesného hospodárstva. Pomerne rozsiahla tematická časť zborníka je zameraná na teóriu externalít a hodnotenie verejnoprospešných funkcií lesa. Pozornosť sa venuje aj analýze podporných opatrení v lesnom hospodárstve a možnostiam získavania finančných zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ v odvetví lesného hospodárstva.

Vydali: NLC–LVÚ Zvolen, 2009, Formát: A5, 145 strán, SK, ISBN: 978-80-8093-102-5 ; Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu /Stiahni PDF
 
tomenu