Zelené správy

skipmenu

tomenu

 

Správa o lesnom hospodárstve
v Slovenskej republike
 
ZELENÁ SPRÁVA
NLC-LVÚ Zvolen v zmysle poverenia MPSR každoročne zhromažďuje a spracováva základné informácie o lesoch a lesníctve Slovenska. Každoročne ich potom publikuje v súbornej publikácii nazvanej Zelená správa. Materiál sa vydáva v slovenskej a anglickej mutácii.
Pre bližšie informcáie kontaktuj: moravcik@nlcsk.org
 
 
 

ZS2016_cover

Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 2015 / ZELENÁ SPRÁVA - Report on Forestry in the Slovak Republic 2015 – Green report (Slovak/English)
Zelená správa hodnotí stav lesníctva na Slovensku zahŕňajúc údaje hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho charakteru. Tak ako aj v uplynulých rokoch naznačuje vývojové trendy, ktoré nám pomáhajú zhodnotiť charakter a vhodnosť opatrení smerujúcich k zabezpečeniu trvalo udržateľného lesného hospodárstva.
Vydali: MP SR, NLC – LVÚ Zvolen, 2016, Formát: 17×25 cm, 76 strán/pages, SK, ISBN: 978 - 80 - 8093 - 223 - 7, EAN: 9788080932237
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu / Stiahni PDF

Zelená správa 2010

Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 2009 / ZELENÁ SPRÁVA - Report on the Status of Forestry in the Slovak Republic 2009 – Green report (Slovak/English)
Zmena v tvorbe názvov Zelených správ - údaje sú k 31.12. 2009
Zelená správa hodnotí stav lesníctva na Slovensku zahŕňajúc údaje hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho charakteru. Tak ako aj v uplynulých rokoch naznačuje vývojové trendy, ktoré nám pomáhajú zhodnotiť charakter a vhodnosť opatrení smerujúcich k zabezpečeniu trvalo udržateľného lesného hospodárstva.
Vydali: MP SR, NLC – LVÚ Zvolen, 2016, Formát: 17×24 cm, 102 strán/pages, SK, ISBN: 978 - 80 - 8093 - 122 - 3
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu / Stiahni PDF


GR2009-sm.jpg

Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 2009 / ZELENÁ SPRÁVA
Údaje sú k 31.12. 2008
Zelená správa hodnotí stav lesníctva na Slovensku zahŕňajúc údaje hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho charakteru. Tak ako aj v uplynulých rokoch naznačuje vývojové trendy, ktoré nám pomáhajú zhodnotiť charakter a vhodnosť opatrení smerujúcich k zabezpečeniu trvalo udržateľného lesného hospodárstva.
Vydali: MP SR, NLC – LVÚ Zvolen, 2009, Formát: 17×24 cm, 147 strán, SK, ISBN: 978-80-8093-093-6, EAN: 9788080930936
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu / Stiahni PDF


GR1-sm.jpg

Report on forestry in the Slovak Republic 2009/ GREEN REPORT
Report on Forestry in the Slovak Republic, better known as Green Report has been already the 14th one. The Ministry of Agriculture of SR in collaboration with the National Forest Centre in Zvolen presents in the Green Report the situation in forestry in Slovakia as well as forecasts its development for the future.

Vydali: Bratislava, MP SR a NLC-LVÚ Zvolen, 2009. Formát: 17×24 cm, 147 strán, SK, ISBN: 978-80-8093-099-8,  EAN: 9788080930998
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu / Stiahni PDF

 


zs2008sm.jpg

Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 2008 / ZELENÁ SPRÁVA
Zelená správa hodnotí stav lesníctva na Slovensku zahŕňajúc údaje hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho charakteru. Tak ako aj v uplynulých rokoch naznačuje vývojové trendy, ktoré nám pomáhajú zhodnotiť charakter a vhodnosť opatrení smerujúcich k zabezpečeniu trvalo udržateľného lesného hospodárstva.
Vydali: MP SR, NLC – LVÚ Zvolen, 2008, Formát: 17×24 cm, 169 strán, SK, ISBN: 978-80-8093-064-6, EAN: 9788080930646
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu / Stiahni PDF

GR2008_small.jpg  

Report on forestry in the Slovak Republic 2008/ GREEN REPORT
Report on Forestry in the Slovak Republic, better known as Green Report has been already the 14th one. The Ministry of Agriculture of SR in collaboration with the National Forest Centre in Zvolen presents in the Green Report the situation in forestry in Slovakia as well as forecasts its development for the future.
Vydali: MP SR, NLC – LVÚ Zvolen, 2008, Formát: 17×24 cm, 177 strán, EN, ISBN: 80-8093-065-3, EAN: 9788080930653
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu / Stiahni PDF

ZS2007web-1.jpg
 
 

Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 2007 / ZELENÁ SPRÁVA
Správa hodnotí stav lesníctva na Slovensku zahŕňajúc údaje hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho charakteru. Ako v uplynulých rokoch, naznačuje určité vývojové trendy, ktoré nám pomáhajú zhodnotiť charakter a vhodnosť opatrení smerujúcich k zabezpečeniu trvalo udržateľného lesného hospodárstva.
Vydali: MP SR, NLC – LVÚ Zvolen, 2007, Formát: 17×24 cm, 164 strán, SK, ISBN: 978-80-8093-018-9, EAN: 9788080930189
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu / Stiahni PDF

GR2007web-1.jpg

Report on the status of forestry in the Slovak Republic 2007 / GREEN REPORT
The report evaluates the most recent developments in Slovak forestry and provides a wide range of economic, social and environmental data associated with the sector. As in previous years, the report is indicative of developmental trends allowing us to assess the nature and appropriateness of measures aimed at sustainable management of forest resources.
Vydali: MP SR, NLC – LVÚ Zvolen, 2007, Formát: 17×24 cm, 173 strán, EN, ISBN: 978-80-8093-025-7, EAN: 9788080930257
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu / Stiahni PDF

ZS2006web-1.jpg

Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 2006 / ZELENÁ SPRÁVA
Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 2006, známejšia pod názvom Zelená správa je už štrnásta v poradí. Ministerstvo pôdohospodárstva SR v spolupráci s Národným lesníckym centrom vo Zvolene Vám ňou každoročne približuje stav lesníctva na Slovensku, ako aj jeho prognózu na nasledovné obdobie.
Vydali: MP SR, NLC – LVÚ Zvolen, 2006, Formát: 17×24 cm, 145 strán, SK, ISBN: 80-8093-007-4, EAN: 9788080930073
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu / Stiahni PDF

GR2006web-1.jpg

Report on forestry in the Slovak Republic 2006 / GREEN REPORT
Report on Forestry in the Slovak Republic, better known as Green Report has been already the 14th one. The Ministry of Agriculture of SR in collaboration with the National Forest Centre in Zvolen presents in the Green Report the situation in forestry in Slovakia as well as forecasts its development for the future.
Vydali: MP SR, NLC – LVÚ Zvolen, 2006, Formát: 17×24 cm, 148 strán, EN, ISBN: 80-8093-008-2, EAN: 9788080930080
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu / Stiahni PDF

ZS2005web-1.jpg

Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 2005 / ZELENÁ SPRÁVA • Report on forestry in the Slovak Republic 2005 / GREEN REPORT
Zelená správa 2005 analyzuje a hodnotí výsledky lesného hospodárstva v SR za rok 2004. Uvádza tiež predpokladané plnenie zámerov v roku 2005 a naznačuje výhľadové tendencie plnenia niektorých ukazovateľov pre rok 2006.
Vydali: MP SR, LVÚ Zvolen, 2005, Formát: 17×24 cm, 201 strán, SK/EN, ISBN: 80-88853-89-3, EAN: 9788088853893
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu / Stiahni PDF
tomenu