APVV-27-019805

skipmenu

tomenu

Názov projektu: Hodnotenie verejnoprospešných funkcií lesných a poľnohospodárskych ekosystémov a služieb odvetví
Kód projektu: APVV-27-019805
Riešiteľský ústav: NLC – LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jozef Tutka, CSc.
Doba riešenia: 05/2006-03/2009
Celkové náklady za dané obdobie: 7 079 000,- Sk
Financovanie: APVV


Ciele projektu: Model štruktúry funkcií lesných a poľnohospodárskych ekosystémov v krajine. Kvantifikácia užitočnosti funkcií ekosystémov. Metodika oceňovania verejnoprospešných funkcií ekosystémov. Stanovenie potreby služieb odvetví verejnosti a ich oceňovanie.

tomenu