Iné projekty a výskumné úlohy.

skipmenu

tomenu

Riešené v súčasnosti: 

 • Poradenstvo a spolupráca v testovaní pôdneho kondicionéra (Teralyt Plus) na kalamitných holinách na Slovensku. Biesterfeld Silcom s.r.o. - specialty chemicals – Praha, ČR. (Tučeková, 2004-neurčito)
 • Poradenstvo a vývoj ekologického hnojiva pre využívanie v lesníckych technológiách s firmou Sedos s.r.o. Krakovany. (Tučeková, 2007-neurčito)
 • Poradenstvo, vývoj a spolupráca pri príprave ekologických repelentných koncentrátov proti ohryzu kultúr zverou s firmou Istrochem – VUCHT Bratislava (Ing.  J. Teren, CSc.). (Tučeková, 2007-neurčito)
 • Poradenstvo a vývoj ekologického hnojiva a aktívneho striebra na kalamitné holiny Kysúc pre využívanie v lesníckych technológiách s firmou Agrochemix. (Tučeková, 2007-neurčito)
 • Poradenstvo a spolupráca pri testovaní zeolitu v lesníckych technológiách s firmou SlovZeolit spol. s.r.o. Spišská Nová Ves. (Tučeková, 2008-neurčito)
 • Poradenstvo a spolupráca pri testovaní agrohydrogelov v lesníckych technológiách s Institut Naukovo-Badawczy, Waršava, a Agroidea Krakov, Poľsko. (Tučeková, 2009-neurčito)
 • Overovanie hnojiva CONDIT v spolupráci so spoločnosťou Intrefood OSt s.r.o. Strážske. (Tučeková, 2009-2010)Riešené v minulosti:

 • Poradenstvo a vyžiadaná prezentácia výsledkov výskumu pre Lesy SR Banská Bystrica – Výročná porada pestovateľov v OZ Palárikovo „Netradičné metódy umelej obnovy lesa na Slovensku“. (Tučeková, 2007-2009)
 • Poradenstvo a vyžiadaná prezentácia výsledkov výskumu pre Lesy SR Banská Bystrica OZ Beňuš – Prezentácia výsledkov výskumu a praktických ukážok umelej obnovy kalamitných holín. (Tučeková, 2007-2009)
 • Poradenstvo a spolupráca pri overovaní progresívnych technologických postupov umelej obnovy a škôlkarskych technológií v Lesoch Pro Populo s.r.o. Poprad. (Tučeková, 2007-2009)
 • Projekt revitalizácie lesných ekosystémov na území Vysokých Tatier postihnutých veternou kalamitou dňa 19.11.2004. (Jankovič, 2007)
 • Projekt zalesňovania  a ďalšieho obhospodarovania zalesnenej plochy – Ploštín I. (Kamenský, 2007)
  Projekt zalesňovania  a ďalšieho obhospodarovania zalesnenej plochy – Ploštín II. (Kamenský, 2007)
 • Sledovanie vývoja drevinovej vegetácie v lokalite pod Jamským plesom postihnutej veternou kalamitou (Nadácia Ekopolis). (Štefančík 2006-2009)
 • Poradenstvo, vývoj a spolupráca pri testovaní pôdneho kondicionéra v lesníckych technológiách s firmou Interkont s.r.o. Banská Bystrica. (Tučeková, 2004-2009)
 • Projekt pre ostatné činnosti v lesnom hospodárstve v lesoch obhospodarovaných spoločnosťou Leseko s.r.o. (Kamenský, 2006)
 • Projekt pre ostatné činnosti v lesnom hospodárstve v lesoch obhospodarovaných Mestskými lesmi Banská Štiavnica s.r.o. (Kamenský, 2006)
 • Projekt zalesňovania  a ďalšieho obhospodarovania zalesnenej pôdy – Vavrišovo I. (Kamenský, 2005)
 • Projekt zalesňovania  a ďalšieho obhospodarovania zalesnenej pôdy – Vavrišovo II. (Kamenský, 2005)
   

 

NSRV ARVI NSRV
tomenu