Projekty APVT a APVV.

skipmenu

tomenu

Riešené v súčasnosti:


Riešené v minulosti: 

  • Výskum základných ekologických aspektov prirodzenej autovegetatívnej obnovy smreka na hornej hranici lesa. (Jankovič, 2005-2007)
  • Výskum odolnosti krytokorenného sadbového materiálu lesných drevín na sucho.(Sarvaš, Takáčová, Lengyelová, 2005-2007)
  • Výskum bukových lesných ekosystémov z hľadiska pôdnych pomerov a biodiverzity. (Pavlenda, Štefančík, 2005-2007)
  • Výskum vplyvu výchovy na vývoj sm-jd-bk porastov. (Štefančík, 2005-2007)
  • Vplyv energetického využitia biomasy na životné prostredie. (Oravec, 2005-2007)
  • Diagnóza a súčasný výskyt karannténnych húb z rodu Mycosphaerella (Scirrhia) na ihličí borovíc na Slovensku. (Foffová, 2005-2007)
  • Výskum inovácií v lesníctve a ich vplyvu na rozvoj vidieka. (Longauer, 2002-2004)
NSRV ARVI NSRV
tomenu