Projekty medzinárodnej spolupráce.

skipmenu

tomenu

Riešené v súčasnosti:Riešené v minulosti:

  • Strengthening of Skills and Infrastructure for Forest Protection and Regeneration in Serbia (Posilnenie znalostí a infraštruktúry pre obnovu a ochranu lesov v Srbsku v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci SR Slovak Aid). (Longauer, 2006-2009)
  • Vývoj pôdnych kondicionérov pre lesnícke účely. ARO.bio Hungary Ltd., Maďarsko. (Tučeková, 2005 - 2009)
  • Produkcia a energetické využitie biomasy intenzívnych porastov rýchlorastúcich drevín na Bani Nástup. (Oravec, 2006-2008)
  • Testovanie pôdnych kondicionérov v lesníckych technológiách. Saniplant Biotechnological R&D Ltd., Maďarsko. (Tučeková, 2005-2008)
  • Trvalo udržateľné využitie spustnutých pôd - SUFALNET (Tóthová, 2005-2007)
  • Testovanie účinnosti výrobkov STOCKOSORB 500 Powder a Micro v škôlkarskej výrobe a pri umelej obnove lesa. (Sarvaš, 2002-2005)
  • Dynamika biodiverzity lesných drevín: Spojenie genetických, paleogenetických a paleontologikých metodických prístupov (FOSSILVA). (Longauer, 2002-2003)

 

NSRV ARVI NSRV
tomenu