EUFGIS European Information System for Forest Genetic Resources.

skipmenu

tomenu

Názov projektu: EUFGIS European Information System for Forest Genetic Resources.
Evidenčné číslo projektu: RESGEN 2005-009
Riešiteľský ústav: NLC-LVÚ
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Roman Longauer, CSc.
Doba riešenia: 1. 4. 2007 – 30. 9. 2010
Celkové náklady za dobu riešenia: 37,5 tis. EUR
Financovanie: EK 50 %

 

Program RESGEN slúži na plnenie Nariadenia Rady Európskeho spoločenstva č. 870/2004 o ochrane, charakterizácii, získavaní a využívaní genetických zdrojov v poľnohospodárstve.


Ciele projektu: 

 • Vytvorenie trvalého Webového informačného systému ako platformy pre dokumentáciu lesných genetických zdrojov v Európe.
 • Národné inventarizácie lesných genetických zdrojov.
 • Vypracovanie spoločných informačných štandardov pre objekty slúžiace na ochranu.
 • Harmonizované údaje o objektoch na ochranu genofondu lesných drevín v Európe.
 • Školenia národných kontaktných bodov.


Partneri projektu:

 • Biodiversity International, Rím, Taliansko
 • Federal Research and Training Centre for Forests, Natural Hazards and Landscape (BFW), Viedeň, Rakúsko
 • State Forest Tree Improvement Station (SNS), Dánsko
 • Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), Francúzsko
 • National Forest Centre (NLC), Zvolen, Slovensko
 • Slovenian Forestry Institute (SFI), Ljubljana, Slovinsko
 • Forest Research, Spojené kráľovstvo


Viac informácií na nájdete na: 
 
http://www2.bioversityinternational.org/networks/euforgen/EUFGIS/
 

tomenu