Overovanie mykorizovaných preparátov v umelej obnove lesa.

skipmenu

tomenu

Názov projektu: Overovanie mykorizovaných preparátov v umelej obnove lesa. 
Evidenčné číslo projektu: 147/NLC/2009 
Riešiteľský ústav: NLC-LVÚ
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Anna Tučeková, PhD.
Doba riešenia: 2009 - neurčito
Celkové náklady za dobu riešenia:   350,-EUR

Financovanie:

Projekt slúži na získanie podkladov z výsledkov výskumu o vplyve mykoríznych inokúl na koreňový systém umelých výsadieb na kalamitných holinách v rámci rekonštrukcie smrečín. 


Ciele projektu:

  • Vyhodnotiť účinok mykorízneho preparátu VAMBAC na umelých výsadbách kalamitných holín Kysúc, Oravy, Nízkych Tatier a Spiša po rozpade monokultúr smreka.


Partneri projektu: Byotechnology - Chomutov, Česko.

tomenu