Progresívne technológie v umelej obnove lesa.

skipmenu

tomenu

Názov projektu: Progresívne technológie v umelej obnove lesa. 
Evidenčné číslo projektu: 
Riešiteľský ústav: NLC-LVÚ
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Anna Tučeková, PhD.
Doba riešenia: 2002 - neurčito
Celkové náklady za dobu riešenia:  
Financovanie:

Projekt slúži na: Získanie poznatkov o progresívnom postupe umelej obnovy sejbou do "vegetačných buniek" s využitím podporných látok typu hydrogelov a mikrobiálnych pôdnych kondicionérov.


Ciele projektu:

  • Overiť tecnologický postup sejby vo "vegetačných bunkách" na kalamitných holinách veľkého rozsahu.Partneri projektu: STREIT - Bruntál, Česko.

tomenu