Projekty ozdravných opatrení v roku 2009

skipmenu

tomenu
 • Projekt ozdravných opatrení na OZ Kriváň za rok 2009. (Kamenský, 2009)
 • Projekt ozdravných opatrení na OZ Považská Bystrica za rok 2009. (Kamenský, 2009)
 • Projekt ozdravných opatrení na OZ Námestovo za rok 2009. (Kamenský, 2009)
 • Projekt ozdravných opatrení na OZ Čierny Balog – LS Michalová na rok 2009. (Kamenský, 2009)
 • Projekt ozdravných opatrení na OZ Čierny Balog – LS Krám na rok 2009. (Kamenský, 2009)
 • Projekt ozdravných opatrení na OZ Rožňava za rok 2009. (Kamenský, Strmeň, 2009)
 • Projekt ozdravných opatrení na OZ Liptovský Hrádok – LS Liptovská Teplička za rok 2009. (Strmeň, Kamenský, 2009)
 • Projekt ozdravných opatrení na OZ Liptovský Hrádok – LS Čierny Váh za rok 2009. (Strmeň, Kamenský, 2009)
 • Projekt ozdravných opatrení na OZ Slovenská Ľupča – LS Predajná za rok 2009. (Strmeň, Kamenský, 2009)
 • Projekt ozdravných opatrení na OZ Slovenská Ľupča – LS Brusno  za rok 2009. (Strmeň, Kamenský, 2009)
 • Projekt ozdravných opatrení na OZ Rimavská Sobota za rok 2009. (Strmeň, Kamenský, 2009)
 • Projekt ozdravných opatrení na OZ Žilina – časť Turiec za rok 2009. (Strmeň, Kamenský, 2009)
 • Projekt ozdravných opatrení na OZ Žilina – časť Rajec za rok 2009. (Strmeň, Kamenský, 2009)
 • Projekt ozdravných opatrení na OZ Prešov za rok 2009. (Slamka, Kamenský, 2009)
 • Projekt ozdravných opatrení na OZ Revúca za rok 2009. (Slamka, Kamenský, 2009)
 • Projekt ozdravných opatrení na OZ Čadca za rok 2009. (Slamka, Kamenský, 2009)
 • Projekt ozdravných opatrení na OZ Beňuš za rok 2009. (Slamka, Kamenský, 2009)
 • Projekt ozdravných opatrení na OZ Prievidza za rok 2009. (Slamka, Kamenský, 2009)
 • Projekt ozdravných opatrení na OZ Košice za rok 2009. (Slamka, Kamenský, 2009)

 

NSRV ARVI NSRV
tomenu