Projekty v spolupráci s inými pracoviskami.

skipmenu

tomenu

Riešené v súčasnosti:


Riešené v minulosti:
 

 • Wildland-urban Area Fire Risk Management. (TU Zvolen - Tučeková, 2003-2006)
 • Prebiehajúca klimatická zmena a jej dopady na rozvoj spoločnosti. (Hydromeliorácie š.p.).
  • SE-03: Zakladanie a pestovanie lesných spoločenstiev na pôvodných a zmenených poľnohospodárskych pozemkoch. (Štefančík, 2004-2005) 
 • Výrobné zdroje elektrickej energie a premeny energií. (VÚJE Trnava, a.s.).
  • ČÚ 10. E 10.01: Využitie biomasy v regionálnom rozvoji Energetiky SR. (Oravec, 2003-2005)
 • Ekologická a ekonomická racionalizácia primárnej rastlinnej produkcie. (VURV Piešťany) 
  • ČÚ 02 VE 09: Zalesnenie ako alternatíva diverzifikácie, resp. zmeny spôsobu využívania poľnohospodárskej pôdy. (Tutka, Kamenský, 2003-2005)
 • Energetické zdroje na produkčne nevyužívaných trvalých trávnyh porastoch. (VÚTPHP B. Bystrica - Oravec, 2004) 
NSRV ARVI NSRV
tomenu