Technická príručka - pripomienkovanie

skipmenu

tomenu
   Technická príručka HÚL I. - na pripomienkovanie

 

 Obsah  Obsah
 01 - 8
1.  Definovanie postavenia a poslania HÚL v dlhodobom rozvoji LH
2.  Lesné pozemky
3.  Kategorizácia lesov
4.  Hospodársky tvar lesa
5.  Hospodársky spôsob
6.  Rekonštrukcia lesa
7.  Prevody
8.  Premeny
 09 - 11  9. Priestorová úprava lesa
10. Časová úprava lesa
11. Ťažbová úprava lesa
 12 - 14
12. Lesnícke mapovanie
13. Komplexné zisťovanie stavu lesa a rámcové plánovanie
14. Podrobné zisťovanie stavu lesa
15. Zisťovanie a výpočet zásob porastov
16. Zisťovanie a výpočet prírastkov porastu
 17 - 20 17. Podrobné hospodársko-úpravnícke plánovanie
18. Súčasti LHP
19. Vyhotovenie LHP
20. Záver
NSRV ARVI NSRV
tomenu