Harmonogram obnov LHP na roky 2010 - 2019

skipmenu

tomenu

Odsúhlasenie harmonogramu                 MAPA

Harmonogram obnov LHP KLÚ Banská Bystrica - MAPA

Harmonogram obnov LHP KLÚ Bratislava - MAPA

Harmonogram obnov LHP KLÚ Košice - MAPA

Harmonogram obnov LHP KLÚ Nitra - MAPA

Harmonogram obnov LHP KLÚ Prešov - MAPA

Harmonogram obnov LHP KLÚ Trenčín -  MAPA            

Harmonogram obnov LHP KLÚ Trnava - MAPA

Harmonogram obnov LHP KLÚ Žilina - MAPA

Rok obnovy LHP:    
 
 

 

NSRV ARVI NSRV
tomenu