Pracovné postupy HÚL

skipmenu

tomenu

Pracovné postupy hospodárskej úpravy lesov (PP HÚL 2008):

  •  nahrádzajú dočasne platné PP HÚL z roku 1995, schválené SL MP SR 27. júna 1995, ako aj následne vydané usmernenia k týmto PP HÚL,
  • sú záväzné pre vyhotovenie LHP s platnosťou od 1.1.2010,
  • LHP rozpracované v roku 2008 s platnosťou od 1.1.2009 sa dokončia podľa doteraz platných PP HÚL z roku 1995 v súlade s platnými právnymi predpismi.

Pracovné postupy HÚL 2008                   Všeobecná časť LHP 

 

 

NSRV ARVI NSRV
tomenu