Ostatné platné usmernenia k vyhotovovaniu LHP

skipmenu

tomenu

Do vydania novej Technickej príručky ostávajú v platnosti zásady uvedené v usmerneniach č.:

-          4/2008 k zmene kódovacieho kľúča, časti štandardu LHP a číselníkov
-          2/2006 k opisovému zápisníku pre vonkajšie práce na vyhotovenie LHP
-          Dodatok k usmerneniam HÚL č. 4/95, 5/98 a 6/99 – technologický postup vydaný v r. 2006
-          3/2005 k určenie lesných drevín, ich fenotypovej hodnoty a pôvodu a k aktualizácii údajov ochranárskeho typu
-          Spôsob záznamu zníženia RD v programe LHPTAX
NSRV ARVI NSRV
tomenu