Spôsob záznamu clonných rubov v programe LHPTAX a v ťažbovej mape

skipmenu

tomenu

Spôsob záznamu clonných rubov v programe LHPTAX a v ťažbovej mape

 
            Podľa ods. (1), písm. a) § 18 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov sa v lesoch uplatňuje hospodársky spôsob podrastový; uskutočňuje sa postupným rubom zameraným na dosiahnutie prirodzeného zmladenia pod clonou obnovovaného lesného porastu alebo vedľa neho do vzdialenosti jeho priemernej výšky.
           Pri plánovaní clonných rubov sa nekonkretizuje spôsob vykonania clonných rubov (pod alebo vedľa materského porastu).
          Vykonanie plánovanej obnovy je v kompetencii odborného lesného hospodára (buď je maloplošný clonný rub vykonaný na celej ploche ,rovnako ako príslušné fázy clonného rubu, alebo s možnosťou obnovy vedľa materského porastu na jeho priemernú výšku).
          V LHP sa v kódovacom kľúči používajú primerane kódy clonných rubov. Zákres v ťažbovej mape je ako zákres maloplošného clonného rubu s príslušnými jeho fázami.
NSRV ARVI NSRV
tomenu