Spôsob záznamu zníženia RD v programe LHPTAX

skipmenu

tomenu

 Spôsob záznamu zníženia RD v programe LHPTAX

 
Zníženie rubnej doby v súlade s RS hospodárenia.
-         program umožňuje záznam zníženia rubnej doby v odôvodnených prípadoch a v súlade so schválenými modelmi hospodárenia.
-         Po prepojení databázy LHP s modelmi hospodárenia je možné znížiť RD resp. OD (v súlade s modelmi).
-         Po opätovnom prepojení databázy LHP s modelmi hospodárenia, sa údaje zmenenej RD už nemenia, ostávajú zapísané tak, ako boli naeditované, menia sa len prípadné zmenené modelové veličiny.
-         Pri všetkých výpočtoch (etáty, ukazovateľe, výhľady) sa do výpočtov berie údaj z obrazovky – zmenená RD.
-         Na záznam zmeny RD slúži v režime editácia tlačidlo ! pri texte OD.
 
                LHPTAX1.jpg           LHPTAX2.jpg
 
-         Objaví sa nová časť obrazovky s údajmi modelových veličín a možnosťou záznamu zmeny RD resp. OD so štandardným záznamom, kde je možné upraviť údaje RD v súlade s databázou modelov. Pokiaľ údaj zmenenej RD resp. OD nie je v súlade s modelmi, objaví sa upozornenie „Zvolená RD je mimo rozsah modelových údajov“ a záznam takéhoto údaja nie je možný. Odsúhlasenie zmeneného údaja RD resp. OD je stlačením tlačidla x na pravom hornom rohu obrazovky záznamu zmeny RD. Až potom nasleduje ukončenie režimu EDITÁCIA. 
NSRV ARVI NSRV
tomenu