Výpočet plôch etáží, ťažbový plôch a nových ôloh na zalesnenie

skipmenu
NSRV ARVI NSRV
tomenu