Vzťah medzi absolútnymi výškovými bonitami a relatívnymi bonitami

skipmenu
NSRV ARVI NSRV
tomenu