Mapovanie lesov a lesný hospodársky plán

skipmenu

tomenu

 Lesnícke mapovanie

Vývoj lesníckej kartografie bol vždy úzko spätý s vývojovými štádiami hospodárskej úpravy lesov.
 
1528 : Prvé zákresy lesných plôch nachádzame na mape Slovenska z roku 1528,.
 
1743: Za najstaršiu lesnícku mapu sa považuje mapa muránskeho panstva Koháriovcov z roku 1743, na ktorej sú lesy označené symbolmi prevládajúcich drevín a terén je znázornený kopčekmi.
 
LESNÝ HOSPODÁRSKY PLÁN - PROGRAM STAROSTLIVOSTI O LESY
NSRV ARVI NSRV
tomenu