Rok 2011

skipmenu

tomenu

Základné rozhodnutia a ciele hospodárenia pre Programy starostlivosti o lesy vyhotovované v roku 2011 (platnosť 2012 - 2021)

 

KLÚ Názov LC z rozhodnutia o určení LC Výmera LP z rozhodnutia (ha) Modely hospodárenia
Základné rozhodnutia a ciele hospodárenia pre Správu o doterajšom hospodárení
Prešov Lesy Humenné  4 633,72 pdf
Neštátne lesy na LHC Humenné  3060,18 pdf
Neštátne lesy na LHC Strážske  604,92 pdf
Lesy Krásny Brod  2147,73 pdf
SL Janouš a spol. Krásny Brod  1324,72 pdf
Neštátne lesy na LHC Krásny Brod  2295,18 pdf
Lesy Medzilaborce 3525,91 pdf
Čertižné  1219,19 pdf
Neštátne lesy na LHC Medzilaborce 3014,25 pdf
Lesy Nižná Jablonka  3 458,38 pdf
Neštátne lesy na LHC Nižná Jablonka  2755,09 pdf
Lesy Turcovce  4330,51 pdf
Neštátne lesy na LHC Turcovce  3 831,81 pdf
Cemjata  1 330,58 pdf
Košice LC Lesy Brzotín I  2 668,52 pdf
LC Zvyšok LHC Brzotín  2 575,28 pdf
LC Lesy Jablonov I  2 725,74 pdf
LC Zvyšok LHC Jablonov  5 120,31 pdf
LC Lesy Krásnohorské Podhradie II  5 762,12 pdf
LC Zvyšok LHC Krásnohorské Podhradie  1 606,06 pdf
LC Lesy Plešivec I  2 198,29 pdf
LC Lesy Rozložná I 981,35 pdf
LC Zvyšok LHC Plešivec  5 515,22 pdf
LC Lesy Strážske 4 733,68 pdf
LC Zvyšok LHC Strážske a LHC Chemko  2 209,94 pdf
LC Jovsa  1 200,00 pdf
Žilina Jánošíkovo 13 4 524,58 pdf
Kantor  6 624,68 pdf
Kláštor  5 349,28 pdf
Kýčera 4 436,25 pdf
Lokca  7 152,25 pdf
Martinské Hole 5 491,63 pdf
Paráč  5 009,44 pdf
Rudno  3 103,86 pdf
Zákamenné  4 743,35 pdf
HB Reavis 542,20 pdf
Banská Bystrica Osrblie  4 317,76 pdf
Slovenské Kľačany  8 209,47 pdf
Halič 1 769,26 pdf
Ľuboreč  5 655,93 pdf
Čebovská Bukovina  6 561,05 pdf
Nová Ves  7 582,24 pdf
Trenčín Stará Turá  4 004,46 pdf
Mestské lesy Stará Turá 1 874,55 pdf
Patrovec 7 205,10 pdf
Slatina nad Bebravou  7 680,87 pdf
Nové Mesto nad Váhom  5 554,20 pdf
Trenčianske Stankovce  5 868,95 pdf
Opatová  5 004,15 pdf
Kšinná 5 356,55 pdf
NSRV ARVI NSRV
tomenu