Rok 2012

skipmenu

tomenu

 Základné rozhodnutia a ciele hospodárenia pre Programy starostlivosti o lesy (PSL) vyhotovované v roku 2012 na základe verejného obstarávania

(s platnosťou na roky 2013 - 2022)

Krajský lesný úrad LC (z rozhodnutia o určení lesných celkov) Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia o určení lesných celkov v ha lesných pozemkov) Modely hospodárenia, Základné rozhodnutia a ciele hospodárenia pre "Správu o doterajšom hospodárení"
Banská Bystrica VšLP Budča I. 3 927,08 pdf
VšLP Budča II. 3 716,04 pdf
Lesy Málinec 8 993,49 pdf
Krná 472,36 pdf
Lesy Klenovec 3 822,40 pdf
Neštátne lesy Klenovec 2 049,97 pdf
Lesy Tisovec 2 816,25 pdf
Neštátne lesy Tisovec 4 306,93 pdf
Lesy Brádno 2 201,87 pdf
Neštátne lesy Brádno 2 969,88 pdf
Lesy Rimavské Brezovo 4 056,58 pdf
Neštátne lesy Rimavské Brezovo 6 051,43 pdf
Košice LC Smolník 3 103,42 pdf
LC Lesy Smolník 1 628,88 pdf
LC Zvyšok LHC Nálepkovo, Stará Voda, Smolník 1 565,08 pdf
LC Lesy obce Nálepkovo 3 215,89 pdf
LC Obecné lesy Švedlár 2 163,94 pdf
LC Hrable 4 234,43 pdf
LC Stará Voda 4 468,77 pdf
Košice, Prešov LC Sečovce 4 725,73 pdf
Zvyšok LHC Sečovce 1 127,87 pdf
Neštátne lesy na LHC Sečovce-KLÚ PO 655,83 pdf
Košice LC Kecerovce 3 565,61 pdf
Zvyšok Kecerovské Pekľany 3 242,24 pdf
LC Veľaty 3 703,16 pdf
Zvyšok LHC Veľaty 1 482,56 pdf
LC Slanec 2 554,94 pdf
LC Izra 4 259,10 pdf
LC Zvyšok LHC Slanec,Ruskov 2 990,95 pdf
LC Ruskov 2 927,35 pdf
LC Bogota 1 838,87 pdf
Nitra Zobor 3 165,65 pdf
Biskupské lesy Zobor 1 260,03 pdf
Topoľčianky a Žitavany 7 278,73 pdf
Jelenec 5 389,96 pdf
Prešov Lesy Zborov 2 965,40 pdf
Neštátne lesy na LHC Zborov 3 471,30 pdf
Lesy Komárov 1 604,05 pdf
Neštátne lesy na LHC Komárov 4 378,54 pdf
Lesy Bardejov 1 063,49 pdf
Neštátne lesy na LHC Bardejov 2 777,40 pdf
Mestské lesy Bardejov 2 886,83 pdf
Trenčín Prečín 9 214,02 pdf
Maríková 7 848,67 pdf
Papradno 6 452,02 pdf
Beluša 8 287,49 pdf
Ilava 9 395,21 pdf
Lednické Rovne 7 341,50 pdf
Hospodárske družstvo Červený Kameň 387,03 pdf
Vsetín 2 567,89 pdf
Dubnica 1 230,83 pdf
Lieskovec 1 288,00 pdf
Vrbové 6 405,71 pdf
Moravany 5 478,84 pdf
Trnava Chtelnica 3 765,47 pdf

 Základné rozhodnutia a ciele hospodárenia pre Programy starostlivosti o lesy (PSL) vyhotovované v roku 2012 bez verejného obstarávania

 

Krajský lesný úrad LC (z rohodnutia o určení lesných celkov) Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia o určení lesných celkov v ha lesných pozemkov) Modely hospodárenia, Základné rozhodnutia a ciele hospodárenia pre "Správu o doterajšom hospodárení" Platnosť PSL na roky
Nitra Veľký Inovec 453,70 pdf 2013 - 2022
Pohronský Inovec I. 1 567,61 pdf 2013 - 2013
NSRV ARVI NSRV
tomenu