Rok 2009

skipmenu

tomenu

Základné rozhodnutia a ciele hospodárania

Krajský lesný úrad Lesný celok Modely hospodárenia
Základné rozhodnutia a ciele hospodárenia pre Správu o doterajšom hospodárení
Prešov Pozem.spoločenstvo Veľ.Poľana pdf 
Ruské pdf 
Starina pdf 
Smolník pdf 
Zvala pdf 
Nešt.lesy na LHC Starina pdf 
Stakčín pdf 
Klenová pdf 
Ubľa pdf 
Neštátne lesy na LHC Sobrance pdf 
Lesy Kokošovce pdf 
Lesy Zlatá Baňa pdf 
Nešt.lesy na LHC Kokošovce pdf 
Nešt.lesy na LHC Solivar pdf 
Košice Biskupské Lesy pdf 
Lesy Streda nad Bodrogom pdf 
Veľké Kapušany -neštátne pdf 
Veľké Kapušany -Beňatina pdf 
Koňuš pdf 
Koromľa pdf 
Lesy Porúbka pdf 
Lesná spoločnosť Priekopa pdf 
Porúbka a Hlivištia-neštátne pdf 
   
Lesy Remetské Hámre pdf
Remetské Hámre a Ubľa -neštátne pdf
Lesy Hlivištia pdf 
WH Leles pdf 
Banská Bystrica Môťová pdf 
VšLP Sekier I pdf 
VšLP Sekier II pdf 
VšLP Sekier III pdf 
Zvolenská Slatina pdf 
Ostrá Lúka pdf 
Zvolenský les pdf 
Dobrá Niva pdf 
Obecné lesy Babiná pdf 
Jasenie -štátne pdf 
Jasenie-neštátne pdf 
Slovenská Ľupča-štátne pdf 
Slovenská Ľupča-neštátne pdf 
Obecné lesy Slovenská Ľupča pdf 
Obecné lesy Poniky pdf 
Brusno-štátne pdf 
Brusno-neštátne pdf 
Obecné lesy Ľubietová pdf 
Lesy Kozelník pdf 
Obecné lesy Banská Belá pdf 
Žilina Krásno-západ pdf 
Kysuca pdf 
Krásno-stred pdf 
Krásno-východ pdf 
Turčianske Teplice pdf 
Blatnica pdf 
Turček pdf 
Trenčín Kulháň pdf 
Partizánske pdf 
Horná Ves pdf 
Kamenec pod Vtáčnikom pdf 
Nitra Nešt.lesy Duchonka pdf 
Duchonka pdf 
Biskupské Lesy Radošina pdf 
Nitrianska Streda pdf 
Neštátne lesy Nitrianska Streda pdf 
 

 

 

NSRV ARVI NSRV
tomenu