Kontakty

skipmenu

tomenu

   

 zabka.jpg
Ing. Ľubomír Žabka
Riaditeľ Ústavu pre hospodársku úpravu lesov
 
Tel:  045/5202 408 
Mobil:  0902 923940 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Ivor Rizman
námestník riaditeľa
 
Mobil:  0902 923040 
 
 
 
 hukelova.jpg
 
Elena Hukelová
Sekretariát
 
Tel:  045/5202 250 
Mobil:  0902 923289 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Ivor Rizman – vedúci zamestnanec poverený riadením odboru
Odbor komplexného zisťovania stavu lesa
 
Mobil:  0902 923040 
 
 
 
Ing. Ján Kučera – vedúci zamestnanec poverený riadením odboru
Odbor hospodárskej úpravy lesov a znaleckej činnosti
 
Mobil:  0918 320235
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   kominka.jpg
 
Ing. Vojtech Kominka – vedúci zamestnanec poverený riadením odboru
Odbor kontroly programov starostlivosti o lesy
 
Mobil:  0902 923282 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NSRV ARVI NSRV
tomenu