Seminár k problematike vyhotovovania LHP

skipmenu

tomenu

21. januára 2009 sa uskutočnil seminár k problematike vyhotovovania lesných hospodárskych plánov v r. 2009 s cieľom zhodnotiť poznatky a skúsenosti systému preberania jednotlivých etáp vyhotovovania lesných hospodárskych plánov v roku 2008.

Program semináru:

1. Otvorenie (Ing. Lalkovič - riaditeľ Ústavu pre hospodársku úpravu lesov).

2. Hlavné zásady verejného obstarávania vyhotovovania lesných hospodárskych plánov (Ing. Lalkovič).

3. Zhodnotenie poznatkov a skúseností súvisiacich so zmenou systému vyhotovovania lesných hospodárskych plánov (LHP) a preberania jednotlivých etáp vyhotovovania LHP (Ing. Szárka).

4. Prezentácia pracovných postupov hospodárskej úpravy lesov schválených SL MPSR (Ing. Bavlšík).

5. Prezentácia Smernice na preberanie LHP a jej uplatňovanie v praxi (Ing. Ruman).

6. Systém poskytovania a preberania údajov do informačného systému lesného hospodárstva (Ing. Morong - riaditeľ Ústavu lesných zdrojov a informatiky).

7. Aktuálne trendy v získavaní, správe, spracovávaní a poskytovaní údajov o stave lesa (Ing. Jankovič CSc.).

8. Diskusia

9. Záver

 Prezentácie

- zhodnotenie poznatkov a skúseností  preberania LHP

- pracovné postupy HÚL

 

NSRV ARVI NSRV
tomenu