Rok 2011 (platnosť PSL 2012 - 2021)

skipmenu

tomenu

Prehľad pracovníkov NLC Zvolen – Ústavu pre hospodársku úpravu lesov

poverených posudzovaním, preverovaním a preberaním prác súvisiacich s procesom

 vyhotovovania programov starostlivosti o lesy (PSL) v rozsahu a podľa etáp uvedených v zmluvách na vypracovanie a dodanie PSL, ktoré NLC  Zvolen, ako objednávateľ uzatvorilo s  víťazným vyhotoviteľom PSL na roky 2012 – 2021

  

KLÚ Prešov

LC z rozhodnutia o určení LC

Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)

Vyhotovovateľ PSL

Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác

Lesy Humenné

4 633,72

SLS a.s.

Ing. Margitán

Neštátne lesy na LHC Humenné

3060,18

SLS a.s.

Ing. Margitán

Neštátne lesy na LHC Strážske

604,92

SLS a.s.

Ing. Margitán

Lesy Krásny Brod

2147,73

SLS a.s.

Ing. Margitán

SLJanouš a spol. Krásny Brod

1324,72

SLS a.s.

Ing. Margitán

Neštátne lesy na LHC Krásny Brod

2295,18

SLS a.s.

Ing. Margitán

Lesy Medzilaborce

3525,91

SLS a.s.

Ing. Malovecký

Čertižné

1219,19

SLS a.s.

Ing. Malovecký

Neštátne lesy na LHC Medzilaborce

3014,25

SLS a.s.

Ing. Malovecký

Lesy Nižná Jablonka

3 458,38

Lesprojekta s.r.o.

Ing. Margitán

Neštátne lesy na LHC Nižná Jablonka

2755,09

Lesprojekta s.r.o.

Ing. Margitán

Lesy Turcovce

4330,51

Lesprojekta s.r.o.

Ing. Margitán

Neštátne lesy na LHC Turcovce

3 831,81

Lesprojekta s.r.o.

Ing. Margitán

Cemjata

1 330,58

Lesprojekta s.r.o.

Ing. Margitán

   

Krajský lesný úrad Košice

LC z rozhodnutia o určení LC

Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)

Vyhotovovateľ PSL

Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác

LC Lesy Brzotín I

2 668,52

SLS a.s.

Ing. Kočík

LC Zvyšok LHC Brzotín

2 575,28

SLS a.s.

Ing. Kočík

LC Lesy Jablonov I

2 725,74

Lesprojekta s.r.o.

Ing. Kočík

LC Zvyšok LHC Jablonov

5 120,31

Lesprojekta s.r.o.

Ing. Kočík

LC Lesy Krásnohorské Podhradie II

5 762,12

SLS a.s.

Ing. Kočík

LC Zvyšok LHC Krásnohorské Podhradie

1 606,06

SLS a.s.

Ing. Kočík

LC Lesy Plešivec I

2 198,29

SLS a.s.

Ing. Malovecký

LC Lesy Rozložná I

981,35

SLS a.s.

Ing. Malovecký

LC Zvyšok LHC Plešivec

5 515,22

SLS a.s.

Ing. Malovecký

LC Lesy Strážske

4 733,68

Lesprojekta s.r.o.

Ing. Kočík

LC Zvyšok LHC Strážske a LHC Chemko

2 209,94

Lesprojekta s.r.o.

Ing. Kočík

LC Jovsa

1 200,00

Lesprojekta s.r.o.

Ing. Kočík

  

Krajský lesný úrad Žilina

LC z rozhodnutia o určení LC

Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)

Vyhotovovateľ PSL

Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác

Jánošíkovo

4 524,58

SLS a.s.

Ing. Kominka

Kantor

6 624,68

SLS a.s.

Ing. Žabka

Kláštor

5 349,28

Euroforest s.r.o.

Ing. Žabka

Kýčera

4 436,25

SLS a.s.

Ing. Kominka

Lokca

7 152,25

Euroforest s.r.o.

Ing. Malovecký

Martinské Hole

5 491,63

Ing. Šimkovič

Ing. Kominka

Paráč

5 009,44

SLS a.s.

Ing. Kominka

Rudno

3 103,86

Euroforest s.r.o.

Ing. Kominka

Zákamenné

4 743,35

SLS a.s.

Ing. Malovecký

   

Krajský lesný úrad Banská Bystrica

LC z rozhodnutia o určení LC

Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)

Vyhotovovateľ PSL

Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác

Osrblie

4 317,76

Euroforest s.r.o.

Ing. Žabka

Slovenské Kľačany

8 209,47

Euroforest s.r.o.

Ing. Kominka

Halič

1 769,26

Euroforest s.r.o.

Ing. Antal

Ľuboreč

5 655,93

Euroforest s.r.o.

Ing. Antal

Čebovská Bukovina

6 561,05

Lesoprojekt s.r.o.

Ing. Antal

Nová Ves

7 582,24

SLS a.s.

Ing. Antal

  

Krajský lesný úrad Trenčín

LC z rozhodnutia o určení LC

Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)

Vyhotovovateľ PSL

Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác

Stará Turá

4 004,46

LH Projekt-SK s.r.o.

Ing. Oravec

Mestské lesy Stará Turá

1 874,55

LH Projekt-SK s.r.o.

Ing. Oravec

Patrovec

7 205,10

LH Projekt-SK s.r.o.

Ing. Oravec

Slatina nad Bebravou

7 680,87

Euroforest s.r.o.

Ing. Žabka

Nové Mesto nad Váhom

5 554,20

LH Projekt-SK s.r.o.

Ing. Oravec

Trenčianske Stankovce

5 868,95

LHP Projekt s.r.o.

Ing. Oravec

Opatová

5 004,15

LH Projekt-SK s.r.o.

Ing. Oravec

Kšinná

5 356,55

SLS a.s.

Ing. Žabka

NSRV ARVI NSRV
tomenu