Rok 2011 (platnosť PSL 2012 - 2021)

skipmenu

tomenu

Prehľad pracovníkov NLC Zvolen – Ústavu pre hospodársku úpravu lesov

poverených posudzovaním, preverovaním a preberaním prác súvisiacich s procesom

 vyhotovovania programov starostlivosti o lesy (PSL) v rozsahu a podľa etáp uvedených v zmluvách na vypracovanie a dodanie PSL, ktoré NLC  Zvolen, ako objednávateľ uzatvorilo s  víťazným vyhotoviteľom PSL na roky 2012 – 2021

  

KLÚ Prešov
LC z rozhodnutia o určení LC
Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)
Vyhotovovateľ PSL
Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác
Lesy Humenné
4 633,72
SLS a.s.
Ing. Margitán
Neštátne lesy na LHC Humenné
3060,18
SLS a.s.
Ing. Margitán
Neštátne lesy na LHC Strážske
604,92
SLS a.s.
Ing. Margitán
Lesy Krásny Brod
2147,73
SLS a.s.
Ing. Margitán
SLJanouš a spol. Krásny Brod
1324,72
SLS a.s.
Ing. Margitán
Neštátne lesy na LHC Krásny Brod
2295,18
SLS a.s.
Ing. Margitán
Lesy Medzilaborce
3525,91
SLS a.s.
Ing. Malovecký
Čertižné
1219,19
SLS a.s.
Ing. Malovecký
Neštátne lesy na LHC Medzilaborce
3014,25
SLS a.s.
Ing. Malovecký
Lesy Nižná Jablonka
3 458,38
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Margitán
Neštátne lesy na LHC Nižná Jablonka
2755,09
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Margitán
Lesy Turcovce
4330,51
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Margitán
Neštátne lesy na LHC Turcovce
3 831,81
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Margitán
Cemjata
1 330,58
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Margitán
   
 
Krajský lesný úrad Košice
LC z rozhodnutia o určení LC
Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)
Vyhotovovateľ PSL
Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác
LC Lesy Brzotín I
2 668,52
SLS a.s.
Ing. Kočík
LC Zvyšok LHC Brzotín
2 575,28
SLS a.s.
Ing. Kočík
LC Lesy Jablonov I
2 725,74
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Kočík
LC Zvyšok LHC Jablonov
5 120,31
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Kočík
LC Lesy Krásnohorské Podhradie II
5 762,12
SLS a.s.
Ing. Kočík
LC Zvyšok LHC Krásnohorské Podhradie
1 606,06
SLS a.s.
Ing. Kočík
LC Lesy Plešivec I
2 198,29
SLS a.s.
Ing. Malovecký
LC Lesy Rozložná I
981,35
SLS a.s.
Ing. Malovecký
LC Zvyšok LHC Plešivec
5 515,22
SLS a.s.
Ing. Malovecký
LC Lesy Strážske
4 733,68
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Kočík
LC Zvyšok LHC Strážske a LHC Chemko
2 209,94
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Kočík
LC Jovsa
1 200,00
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Kočík
  
 
Krajský lesný úrad Žilina
LC z rozhodnutia o určení LC
Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)
Vyhotovovateľ PSL
Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác
Jánošíkovo
4 524,58
SLS a.s.
Ing. Kominka
Kantor
6 624,68
SLS a.s.
Ing. Žabka
Kláštor
5 349,28
Euroforest s.r.o.
Ing. Žabka
Kýčera
4 436,25
SLS a.s.
Ing. Kominka
Lokca
7 152,25
Euroforest s.r.o.
Ing. Malovecký
Martinské Hole
5 491,63
Ing. Šimkovič
Ing. Kominka
Paráč
5 009,44
SLS a.s.
Ing. Kominka
Rudno
3 103,86
Euroforest s.r.o.
Ing. Kominka
Zákamenné
4 743,35
SLS a.s.
Ing. Malovecký
   
 
Krajský lesný úrad Banská Bystrica
LC z rozhodnutia o určení LC
Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)
Vyhotovovateľ PSL
Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác
Osrblie
4 317,76
Euroforest s.r.o.
Ing. Žabka
Slovenské Kľačany
8 209,47
Euroforest s.r.o.
Ing. Kominka
Halič
1 769,26
Euroforest s.r.o.
Ing. Antal
Ľuboreč
5 655,93
Euroforest s.r.o.
Ing. Antal
Čebovská Bukovina
6 561,05
Lesoprojekt s.r.o.
Ing. Antal
Nová Ves
7 582,24
SLS a.s.
Ing. Antal
  
 
Krajský lesný úrad Trenčín
LC z rozhodnutia o určení LC
Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)
Vyhotovovateľ PSL
Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác
Stará Turá
4 004,46
LH Projekt-SK s.r.o.
Ing. Oravec
Mestské lesy Stará Turá
1 874,55
LH Projekt-SK s.r.o.
Ing. Oravec
Patrovec
7 205,10
LH Projekt-SK s.r.o.
Ing. Oravec
Slatina nad Bebravou
7 680,87
Euroforest s.r.o.
Ing. Žabka
Nové Mesto nad Váhom
5 554,20
LH Projekt-SK s.r.o.
Ing. Oravec
Trenčianske Stankovce
5 868,95
LHP Projekt s.r.o.
Ing. Oravec
Opatová
5 004,15
LH Projekt-SK s.r.o.
Ing. Oravec
Kšinná
5 356,55
SLS a.s.
Ing. Žabka
NSRV ARVI NSRV
tomenu