Rok 2012 (platnosť PSL 2013 - 2022)

skipmenu

tomenu

Prehľad pracovníkov Národného lesníckeho centra Zvolen – Ústavu pre hospodársku úpravu lesov

poverených posudzovaním, preverovaním a preberaním prác súvisiacich s procesom

 vyhotovovania programov starostlivosti o lesy (PSL) v rozsahu a podľa etáp uvedených v zmluvách na vypracovanie a dodanie PSL, ktoré NLC  Zvolen, ako objednávateľ uzatvorilo s  víťazným vyhotoviteľom PSL na roky 2013 – 2022

 

Krajský lesný úrad Nitra

LC z rozhodnutia o určení LC

Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)

Vyhotovovateľ PSL

Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác

Zobor

3 165,65

EuroForest, s.r.o.

Ing. Oravec

Biskupské lesy Zobor

1 260,03

EuroForest, s.r.o.

Ing. Oravec

Topoľčianky a Žitavany

7 278,73

LH Projekt-Sk, s.r.o.

Ing. Oravec

Jelenec

5 389,96

Lesotaxácia s.r.o.

Ing. Oravec

 

Krajský lesný úrad Trnava

LC z rozhodnutia o určení LC

Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)

Vyhotovovateľ PSL

Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác

Chtelnica

3 765,47

LH Projekt-Sk, s.r.o.

Ing. Žabka

 

Krajský lesný úrad Trenčín

LC z rozhodnutia o určení LC

Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)

Vyhotovovateľ PSL

Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác

Prečín

9 214,02

SLS a.s.

Ing. Malovecký

Mariková

7 848,67

SLS a.s.

Ing. Malovecký

Papradno

6 452,02

Ing. Šimkovič

Ing. Malovecký

Beluša

8 287,49

EuroForest, s.r.o.

Ing. Kominka

Ilava

9 395,21

LHP projekt, s.r.o.

Ing. Žabka

Lednické Rovne

7 341,50

LH Projekt-Sk, s.r.o.

Ing. Žabka

Hospodárske družstvo Červený Kameň

387,03

LH Projekt-Sk, s.r.o.

Ing. Žabka

Vsetín

2 567,89

LH Projekt-Sk, s.r.o.

Ing. Žabka

Dubnica

1 230,83

SLS a.s.

Ing. Žabka

Lieskovec

1 288,00

SLS a.s.

Ing. Žabka

Vrbové

6 405,71

LH Projekt-Sk, s.r.o.

Ing. Oravec

Moravany

5 478,84

LH Projekt-Sk, s.r.o.

Ing. Oravec

 

Krajský lesný úrad Prešov

LC z rozhodnutia o určení LC

Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)

Vyhotovovateľ PSL

Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác

Lesy Zborov

2 965,40

Lesprojekta s.r.o.

Ing. Kočík

Neštátne lesy na LHC Zborov

3 471,30

Lesprojekta s.r.o.

Ing. Kočík

Lesy Komárov

1 604,05

SLS a.s.

Ing. Malovecký

Neštátne lesy na LHC Komárov

4 378,54

SLS a.s.

Ing. Malovecký

Lesy Bardejov

1 063,49

Lesprojekta s.r.o.

Ing. Margitán

Neštátne lesy na LHC Bardejov

2 777,40

Lesprojekta s.r.o.

Ing. Margitán

Mestské lesy Bardejov

2 886,83

Lesprojekta s.r.o.

Ing. Margitán

Neštátne lesy na LHC Sečovce-KLÚ PO

655,83

Lesprojekta s.r.o.

Ing. Kočík

 

Krajský lesný úrad Košice

LC z rozhodnutia o určení LC

Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)

Vyhotovovateľ PSL

Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác

LC Smolník

3 103,42

SLS a.s.

Ing. Margitán

LC Lesy Smolník

1 628,88

SLS a.s.

Ing. Margitán

LC Zvyšok LHC Nálepkovo, Stará Voda, Smolník

1 565,08

SLS a.s.

Ing. Margitán

LC Lesy obce Nálepkovo

3 215,89

SLS a.s.

Ing. Margitán

LC Obecné lesy Švedlár

2 163,94

SLS a.s.

Ing. Margitán

LC Hrable

4 234,43

SLS a.s.

Ing. Margitán

LC Stará Voda

4 468,77

SLS a.s.

Ing. Margitán

LC Sečovce

4 725,73

Lesprojekta s.r.o.

Ing. Kočík

Zvyšok LHC Sečovce

1 127,87

Lesprojekta s.r.o.

Ing. Kočík

LC Kecerovce

3 565,61

SLS a.s.

Ing. Kočík

Zvyšok Kecerovské Pekľany

3 242,24

SLS a.s.

Ing. Kočík

LC Veľaty

3 703,16

Lesprojekta s.r.o.

Ing. Kočík

Zvyšok LHC Veľaty

1 482,56

Lesprojekta s.r.o.

Ing. Kočík

LC Slanec

2 554,94

Lesprojekta s.r.o.

Ing. Szarka

LC Zvyšok LHC Slanec,Ruskov

2 990,95

Lesprojekta s.r.o.

Ing. Szarka

LC Izra

4 259,10

Lesprojekta s.r.o.

Ing. Szarka

LC Ruskov

2 927,35

VLM Pliešovce

Ing. Kočík

LC Bogota

1 838,87

VLM Pliešovce

Ing. Kočík

 

Krajský lesný úrad Banská Bystrica

LC z rozhodnutia o určení LC

Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)

Vyhotovovateľ PSL

Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác

VšLP Budča I.

3 927,08

EuroForest, s.r.o.

Ing. Antal

VšLP Budča II.

3 716,04

EuroForest, s.r.o.

Ing. Antal

Lesy Málinec

8 993,49

EuroForest, s.r.o.

Ing. Antal

Krná

472,36

EuroForest, s.r.o.

Ing. Antal

Lesy Klenovec

3 822,40

EuroForest, s.r.o.

Ing. Kominka

Neštátne lesy Klenovec

2 049,97

EuroForest, s.r.o.

Ing. Kominka

Lesy Tisovec

2 816,25

SLS a.s.

Ing. Kominka

Neštátne lesy Tisovec

4 306,93

SLS a.s.

Ing. Kominka

Lesy Brádno

2 201,87

Lesoprojekt s.r.o.

Ing. Antal

Neštátne lesy Brádno

2 969,88

Lesoprojekt s.r.o.

Ing. Antal

Lesy Rimavské Brezovo

4 056,58

SLS a.s.

Ing. Kominka

Neštátne lesy Rimavské Brezovo

6 051,43

SLS a.s.

Ing. Kominka

NSRV ARVI NSRV
tomenu