Rok 2012 (platnosť PSL 2013 - 2022)

skipmenu

tomenu

Prehľad pracovníkov Národného lesníckeho centra Zvolen – Ústavu pre hospodársku úpravu lesov

poverených posudzovaním, preverovaním a preberaním prác súvisiacich s procesom

 vyhotovovania programov starostlivosti o lesy (PSL) v rozsahu a podľa etáp uvedených v zmluvách na vypracovanie a dodanie PSL, ktoré NLC  Zvolen, ako objednávateľ uzatvorilo s  víťazným vyhotoviteľom PSL na roky 2013 – 2022

 

Krajský lesný úrad Nitra
LC z rozhodnutia o určení LC
Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)
Vyhotovovateľ PSL
Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác
Zobor
3 165,65
EuroForest, s.r.o.
Ing. Oravec
Biskupské lesy Zobor
1 260,03
EuroForest, s.r.o.
Ing. Oravec
Topoľčianky a Žitavany
7 278,73
LH Projekt-Sk, s.r.o.
Ing. Oravec
Jelenec
5 389,96
Lesotaxácia s.r.o.
Ing. Oravec
 
 
Krajský lesný úrad Trnava
LC z rozhodnutia o určení LC
Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)
Vyhotovovateľ PSL
Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác
Chtelnica
3 765,47
LH Projekt-Sk, s.r.o.
Ing. Žabka
 
 
Krajský lesný úrad Trenčín
LC z rozhodnutia o určení LC
Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)
Vyhotovovateľ PSL
Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác
Prečín
9 214,02
SLS a.s.
Ing. Malovecký
Mariková
7 848,67
SLS a.s.
Ing. Malovecký
Papradno
6 452,02
Ing. Šimkovič
Ing. Malovecký
Beluša
8 287,49
EuroForest, s.r.o.
Ing. Kominka
Ilava
9 395,21
LHP projekt, s.r.o.
Ing. Žabka
Lednické Rovne
7 341,50
LH Projekt-Sk, s.r.o.
Ing. Žabka
Hospodárske družstvo Červený Kameň
387,03
LH Projekt-Sk, s.r.o.
Ing. Žabka
Vsetín
2 567,89
LH Projekt-Sk, s.r.o.
Ing. Žabka
Dubnica
1 230,83
SLS a.s.
Ing. Žabka
Lieskovec
1 288,00
SLS a.s.
Ing. Žabka
Vrbové
6 405,71
LH Projekt-Sk, s.r.o.
Ing. Oravec
Moravany
5 478,84
LH Projekt-Sk, s.r.o.
Ing. Oravec
 
 
Krajský lesný úrad Prešov
LC z rozhodnutia o určení LC
Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)
Vyhotovovateľ PSL
Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác
Lesy Zborov
2 965,40
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Kočík
Neštátne lesy na LHC Zborov
3 471,30
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Kočík
Lesy Komárov
1 604,05
SLS a.s.
Ing. Malovecký
Neštátne lesy na LHC Komárov
4 378,54
SLS a.s.
Ing. Malovecký
Lesy Bardejov
1 063,49
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Margitán
Neštátne lesy na LHC Bardejov
2 777,40
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Margitán
Mestské lesy Bardejov
2 886,83
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Margitán
Neštátne lesy na LHC Sečovce-KLÚ PO
655,83
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Kočík
 
 
Krajský lesný úrad Košice
LC z rozhodnutia o určení LC
Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)
Vyhotovovateľ PSL
Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác
LC Smolník
3 103,42
SLS a.s.
Ing. Margitán
LC Lesy Smolník
1 628,88
SLS a.s.
Ing. Margitán
LC Zvyšok LHC Nálepkovo, Stará Voda, Smolník
1 565,08
SLS a.s.
Ing. Margitán
LC Lesy obce Nálepkovo
3 215,89
SLS a.s.
Ing. Margitán
LC Obecné lesy Švedlár
2 163,94
SLS a.s.
Ing. Margitán
LC Hrable
4 234,43
SLS a.s.
Ing. Margitán
LC Stará Voda
4 468,77
SLS a.s.
Ing. Margitán
LC Sečovce
4 725,73
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Kočík
Zvyšok LHC Sečovce
1 127,87
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Kočík
LC Kecerovce
3 565,61
SLS a.s.
Ing. Kočík
Zvyšok Kecerovské Pekľany
3 242,24
SLS a.s.
Ing. Kočík
LC Veľaty
3 703,16
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Kočík
Zvyšok LHC Veľaty
1 482,56
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Kočík
LC Slanec
2 554,94
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Szarka
LC Zvyšok LHC Slanec,Ruskov
2 990,95
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Szarka
LC Izra
4 259,10
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Szarka
LC Ruskov
2 927,35
VLM Pliešovce
Ing. Kočík
LC Bogota
1 838,87
VLM Pliešovce
Ing. Kočík
 
 
Krajský lesný úrad Banská Bystrica
LC z rozhodnutia o určení LC
Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)
Vyhotovovateľ PSL
Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác
VšLP Budča I.
3 927,08
EuroForest, s.r.o.
Ing. Antal
VšLP Budča II.
3 716,04
EuroForest, s.r.o.
Ing. Antal
Lesy Málinec
8 993,49
EuroForest, s.r.o.
Ing. Antal
Krná
472,36
EuroForest, s.r.o.
Ing. Antal
Lesy Klenovec
3 822,40
EuroForest, s.r.o.
Ing. Kominka
Neštátne lesy Klenovec
2 049,97
EuroForest, s.r.o.
Ing. Kominka
Lesy Tisovec
2 816,25
SLS a.s.
Ing. Kominka
Neštátne lesy Tisovec
4 306,93
SLS a.s.
Ing. Kominka
Lesy Brádno
2 201,87
Lesoprojekt s.r.o.
Ing. Antal
Neštátne lesy Brádno
2 969,88
Lesoprojekt s.r.o.
Ing. Antal
Lesy Rimavské Brezovo
4 056,58
SLS a.s.
Ing. Kominka
Neštátne lesy Rimavské Brezovo
6 051,43
SLS a.s.
Ing. Kominka
NSRV ARVI NSRV
tomenu