Rok 2013 (platnosť PSL 2014 - 2023)

skipmenu

tomenu

Prehľad pracovníkov Národného lesníckeho centra Zvolen – Ústavu pre hospodársku úpravu lesov

poverených posudzovaním, preverovaním a preberaním prác súvisiacich s procesom

 vyhotovovania programov starostlivosti o lesy (PSL) v rozsahu a podľa etáp uvedených v zmluvách na vypracovanie a dodanie PSL, ktoré NLC  Zvolen, ako objednávateľ uzatvorilo s  víťazným vyhotoviteľom PSL na roky 2014 – 2023

Okresný lesný úrad Banská Bystrica
LC z rozhodnutia o určení LC
Výmera lesných pozemkov        (z rozhodnutia)
Vyhotovovateľ PSL
Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác
TELGÁRT
4 808,21
Ing. Dušan Ďuriška
Ing. Vojtech Kominka
LESY POLTÁR
2 523,67
EuroForest, s.r.o.
Ing. Peter Antal
NEŠTÁTNE LESY POLTÁR
5 205,43
EuroForest, s.r.o.
Ing. Peter Antal
ZÁVADKA NAD HRONOM
5 978,47
EuroForest, s.r.o.
Ing. Vojtech Kominka
POHORELÁ
5 936,13
EuroForest, s.r.o.
Ing. Peter Antal
JEDĽOVÉ KOSTOĽANY
2 693,42
LH Projekt - SK, s.r.o.
Ing. Imrich Oravec
POLOMKA
5 341,06
Lesoprojekt, s.r.o.
Ing. Vojtech Kominka
BEŇUŠ
6 259,57
Lesy SR, š.p.
Ing. Vojtech Kominka
ČERVENÁ SKALA
4 906,58
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Ľuboš Žabka
ŠAÁROVA
57,50
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Peter Antal
 
 
Okresný lesný úrad Košice
LC z rozhodnutia o určení LC
Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)
Vyhotovovateľ PSL
Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác
LC MALÁ LODINA
2 697,39
Lesprojekta, s.r.o.
Ing. Peter Szarka
LC RUŽÍN
2 734,06
Lesprojekta, s.r.o.
Ing. Peter Szarka
LC GELNICKÉ LESY, S.R.O., GELNICA
4 643,17
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Štefan Margitán
LC PRAKOVCE – ŠTÁTNE
1 558,53
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Štefan Margitán
LC ZVYŠOK LHC GELNICA, MNÍŠEK NAD HNILCOM
1 831,99
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Štefan Margitán
LC MNÍŠEK NAD HNILCOM
3 522,85
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Štefan Margitán
LC SMOLNÍCKA OSADA
2 169,27
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Štefan Margitán
LC KOJŠOV
1 864,52
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Štefan Margitán
LC OBECNÉ LESY VEĽKÝ FOLKMAR, S.R.O.
1 148,67
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Štefan Margitán
LC ZVYŠOK LHC MARGECANY, LODINA, RADATICE
3 041,80
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Štefan Margitán
 
 
Okresný lesný úrad Nitra
LC z rozhodnutia o určení LC
Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)
Vyhotovovateľ PSL
Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác
LESNÝ CELOK POHRONSKÝ INOVEC
2 649,95
LH Projekt - SK, s.r.o.
Ing. Imrich Oravec
LESNÝ CELOK HRUŠOV
4 110,28
LH Projekt - SK, s.r.o.
Ing. Imrich Oravec
LESNÝ CELOK PODHÁJSKA
4 035,69
LH Projekt - SK, s.r.o.
Ing. Peter Antal
LESNÝ CELOK VOJNICE
4 541,89
LH Projekt - SK, s.r.o.
Ing. Imrich Oravec
LESNÝ CELOK KOMÁRNO
4 141,04
LH Projekt - SK, s.r.o.
Ing. Imrich Oravec
LESNÝ CELOK NITRA
4 980,04
LHP projekt, s.r.o.
Ing. Ľuboš Žabka
LESNÝ CELOK ŠTÚROVO
5 166,93
LHP projekt, s.r.o.
Ing. Ľuboš Žabka
 
 
Okresný lesný úrad Prešov
LC z rozhodnutia o určení LC
Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)
Vyhotovovateľ PSL
Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác
LESY LPM ULIČ
6 855,27
Lesprojekta, s.r.o.
Ing. Ladislav Kočík
NEŠTÁTNE LESY NA LHC TOPOĽA
2 080,49
Lesprojekta, s.r.o.
Ing. Ladislav Kočík
LESY LPM ZBOJ
5 868,32
Lesprojekta, s.r.o.
Ing. Ladislav Kočík
NEŠTÁTNE LESY NA LHC ULIČ, ZBOJ
1 348,40
Lesprojekta, s.r.o.
Ing. Ladislav Kočík
LESY SABINOV
2 546,00
Lesprojekta, s.r.o.
Ing. Oskár Malovecký
NEŠTÁTNE LESY NA LHC SABINOV
5 951,95
Lesprojekta, s.r.o.
Ing. Oskár Malovecký
PETROVA
1 141,28
Lesprojekta, s.r.o.
Ing. Oskár Malovecký
LESY MARGECANY – ŠTÁTNE
1 204,80
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Štefan Margitán
LESY PREŠOV
2 491,60
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Ladislav Kočík
NEŠTÁTNE LESY NA LHC PREŠOV
3 464,38
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Ladislav Kočík
MESTSKÉ LESY PREŠOV
1 339,74
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Ladislav Kočík
LESY LIPTOVSKÁ TEPLIČKA
4 997,98
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Oskár Malovecký
LESY BENKOVO – ŠTÁTNE
2 973,58
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Oskár Malovecký
NEŠTÁTNE LESY NA LHC BENKOVO, LIPTOVSKÁ TEPLIČKA
841,58
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Oskár Malovecký
LPS LIPTOVSKÁ TEPLIČKA
1 599,93
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Oskár Malovecký
LESY RADATICE
2 282,53
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Ladislav Kočík
NEŠTÁTNE LESY NA LHC RADATICE
3 256,66
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Ladislav Kočík
RUSKÉ PEKĽANY
784,45
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Ladislav Kočík
LESY CHMINIANSKA NOVÁ VES
3 746,03
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Štefan Margitán
NEŠTÁTNE LESY NA LHC CHMINIANSKA NOVÁ VES
4 287,00
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Štefan Margitán
 

Okresný lesný úrad Trenčín
LC z rozhodnutia o určení LC
Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)
Vyhotovovateľ PSL
Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác
LESNÝ CELOK SKÝCOV
4 118,09
LH Projekt - SK, s.r.o.
Ing. Peter Antal
LESNÝ CELOK LÚKY POD MAKYTOU
10 133,96
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Imrich Oravec
 
 
Okresný lesný úrad Žilina
LC z rozhodnutia o určení LC
Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)
Vyhotovovateľ PSL
Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác
MALUŽINÁ
7 719,87
EuroForest, s.r.o.
Ing. Vojtech Kominka
JAVORINKA
6 470,73
EuroForest, s.r.o.
Ing. Ľuboš Žabka
ČIERNY VÁH
6 861,07
EuroForest, s.r.o.
Ing. Ľuboš Žabka
LIPTOVSKÝ JÁN
5 875,03
Ing. Ján Šimkovič
Ing. Oskár Malovecký
KRÁĽOVA LEHOTA
6 155,92
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Peter Antal
NSRV ARVI NSRV
tomenu