Rok 2013 (platnosť PSL 2014 - 2023)

skipmenu

tomenu

Prehľad pracovníkov Národného lesníckeho centra Zvolen – Ústavu pre hospodársku úpravu lesov

poverených posudzovaním, preverovaním a preberaním prác súvisiacich s procesom

 vyhotovovania programov starostlivosti o lesy (PSL) v rozsahu a podľa etáp uvedených v zmluvách na vypracovanie a dodanie PSL, ktoré NLC  Zvolen, ako objednávateľ uzatvorilo s  víťazným vyhotoviteľom PSL na roky 2014 – 2023

Okresný lesný úrad Banská Bystrica

LC z rozhodnutia o určení LC

Výmera lesných pozemkov        (z rozhodnutia)

Vyhotovovateľ PSL

Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác

TELGÁRT

4 808,21

Ing. Dušan Ďuriška

Ing. Vojtech Kominka

LESY POLTÁR

2 523,67

EuroForest, s.r.o.

Ing. Peter Antal

NEŠTÁTNE LESY POLTÁR

5 205,43

EuroForest, s.r.o.

Ing. Peter Antal

ZÁVADKA NAD HRONOM

5 978,47

EuroForest, s.r.o.

Ing. Vojtech Kominka

POHORELÁ

5 936,13

EuroForest, s.r.o.

Ing. Peter Antal

JEDĽOVÉ KOSTOĽANY

2 693,42

LH Projekt - SK, s.r.o.

Ing. Imrich Oravec

POLOMKA

5 341,06

Lesoprojekt, s.r.o.

Ing. Vojtech Kominka

BEŇUŠ

6 259,57

Lesy SR, š.p.

Ing. Vojtech Kominka

ČERVENÁ SKALA

4 906,58

Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.

Ing. Ľuboš Žabka

ŠAÁROVA

57,50

Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.

Ing. Peter Antal

 

Okresný lesný úrad Košice

LC z rozhodnutia o určení LC

Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)

Vyhotovovateľ PSL

Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác

LC MALÁ LODINA

2 697,39

Lesprojekta, s.r.o.

Ing. Peter Szarka

LC RUŽÍN

2 734,06

Lesprojekta, s.r.o.

Ing. Peter Szarka

LC GELNICKÉ LESY, S.R.O., GELNICA

4 643,17

Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.

Ing. Štefan Margitán

LC PRAKOVCE – ŠTÁTNE

1 558,53

Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.

Ing. Štefan Margitán

LC ZVYŠOK LHC GELNICA, MNÍŠEK NAD HNILCOM

1 831,99

Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.

Ing. Štefan Margitán

LC MNÍŠEK NAD HNILCOM

3 522,85

Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.

Ing. Štefan Margitán

LC SMOLNÍCKA OSADA

2 169,27

Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.

Ing. Štefan Margitán

LC KOJŠOV

1 864,52

Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.

Ing. Štefan Margitán

LC OBECNÉ LESY VEĽKÝ FOLKMAR, S.R.O.

1 148,67

Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.

Ing. Štefan Margitán

LC ZVYŠOK LHC MARGECANY, LODINA, RADATICE

3 041,80

Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.

Ing. Štefan Margitán

 

Okresný lesný úrad Nitra

LC z rozhodnutia o určení LC

Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)

Vyhotovovateľ PSL

Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác

LESNÝ CELOK POHRONSKÝ INOVEC

2 649,95

LH Projekt - SK, s.r.o.

Ing. Imrich Oravec

LESNÝ CELOK HRUŠOV

4 110,28

LH Projekt - SK, s.r.o.

Ing. Imrich Oravec

LESNÝ CELOK PODHÁJSKA

4 035,69

LH Projekt - SK, s.r.o.

Ing. Peter Antal

LESNÝ CELOK VOJNICE

4 541,89

LH Projekt - SK, s.r.o.

Ing. Imrich Oravec

LESNÝ CELOK KOMÁRNO

4 141,04

LH Projekt - SK, s.r.o.

Ing. Imrich Oravec

LESNÝ CELOK NITRA

4 980,04

LHP projekt, s.r.o.

Ing. Ľuboš Žabka

LESNÝ CELOK ŠTÚROVO

5 166,93

LHP projekt, s.r.o.

Ing. Ľuboš Žabka

 

Okresný lesný úrad Prešov

LC z rozhodnutia o určení LC

Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)

Vyhotovovateľ PSL

Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác

LESY LPM ULIČ

6 855,27

Lesprojekta, s.r.o.

Ing. Ladislav Kočík

NEŠTÁTNE LESY NA LHC TOPOĽA

2 080,49

Lesprojekta, s.r.o.

Ing. Ladislav Kočík

LESY LPM ZBOJ

5 868,32

Lesprojekta, s.r.o.

Ing. Ladislav Kočík

NEŠTÁTNE LESY NA LHC ULIČ, ZBOJ

1 348,40

Lesprojekta, s.r.o.

Ing. Ladislav Kočík

LESY SABINOV

2 546,00

Lesprojekta, s.r.o.

Ing. Oskár Malovecký

NEŠTÁTNE LESY NA LHC SABINOV

5 951,95

Lesprojekta, s.r.o.

Ing. Oskár Malovecký

PETROVA

1 141,28

Lesprojekta, s.r.o.

Ing. Oskár Malovecký

LESY MARGECANY – ŠTÁTNE

1 204,80

Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.

Ing. Štefan Margitán

LESY PREŠOV

2 491,60

Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.

Ing. Ladislav Kočík

NEŠTÁTNE LESY NA LHC PREŠOV

3 464,38

Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.

Ing. Ladislav Kočík

MESTSKÉ LESY PREŠOV

1 339,74

Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.

Ing. Ladislav Kočík

LESY LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

4 997,98

Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.

Ing. Oskár Malovecký

LESY BENKOVO – ŠTÁTNE

2 973,58

Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.

Ing. Oskár Malovecký

NEŠTÁTNE LESY NA LHC BENKOVO, LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

841,58

Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.

Ing. Oskár Malovecký

LPS LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

1 599,93

Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.

Ing. Oskár Malovecký

LESY RADATICE

2 282,53

Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.

Ing. Ladislav Kočík

NEŠTÁTNE LESY NA LHC RADATICE

3 256,66

Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.

Ing. Ladislav Kočík

RUSKÉ PEKĽANY

784,45

Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.

Ing. Ladislav Kočík

LESY CHMINIANSKA NOVÁ VES

3 746,03

Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.

Ing. Štefan Margitán

NEŠTÁTNE LESY NA LHC CHMINIANSKA NOVÁ VES

4 287,00

Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.

Ing. Štefan Margitán

 

Okresný lesný úrad Trenčín

LC z rozhodnutia o určení LC

Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)

Vyhotovovateľ PSL

Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác

LESNÝ CELOK SKÝCOV

4 118,09

LH Projekt - SK, s.r.o.

Ing. Peter Antal

LESNÝ CELOK LÚKY POD MAKYTOU

10 133,96

Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.

Ing. Imrich Oravec

 

Okresný lesný úrad Žilina

LC z rozhodnutia o určení LC

Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)

Vyhotovovateľ PSL

Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác

MALUŽINÁ

7 719,87

EuroForest, s.r.o.

Ing. Vojtech Kominka

JAVORINKA

6 470,73

EuroForest, s.r.o.

Ing. Ľuboš Žabka

ČIERNY VÁH

6 861,07

EuroForest, s.r.o.

Ing. Ľuboš Žabka

LIPTOVSKÝ JÁN

5 875,03

Ing. Ján Šimkovič

Ing. Oskár Malovecký

KRÁĽOVA LEHOTA

6 155,92

Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.

Ing. Peter Antal

NSRV ARVI NSRV
tomenu