Rok 2014 (Platnosť PSL 2015 - 2024)

skipmenu

tomenu

Prehľad pracovníkov Národného lesníckeho centra Zvolen – Ústavu pre hospodársku úpravu lesov

poverených posudzovaním, preverovaním a preberaním prác súvisiacich s procesom

 vyhotovovania programov starostlivosti o lesy (PSL) v rozsahu a podľa etáp uvedených v zmluvách na vypracovanie a dodanie PSL, ktoré NLC  Zvolen, ako objednávateľ uzatvorilo s  víťazným vyhotoviteľom PSL na roky 2015 – 2024

Okresný lesný úrad Banská Bystrica
LC z rozhodnutia o určení LC
Výmera lesných pozemkov    (z rozhodnutia)
Vyhotovovateľ PSL
Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác
Lesy Sihla
4047,39
Lesy SR š.p.
Ing. Vojtech Kominka
Lesy Hronec
3900,04
SLS a.s.
Ing. Vojtech Kominka
Obecné lesy Sása
1017,33
EuroForest s.r.o.
Ing. Peter Antal
Obecné lesy Pliešovce
2339,81
EuroForest s.r.o.
Ing. Peter Antal
Lesy Muráň
8626,88
Ing. Ďuriška
Ing. Ladislav Kočík
Lesy Kokava nad Rimavicou
5936,12
EuroForest s.r.o.
Ing. Vojtech Kominka
Lesy Kalinovo
5866,56
Lesoprojekt s.r.o.
Ing. Peter Antal
Lesy Lučenec
8420,39
EuroForest s.r.o.
Ing. Peter Antal
Neštátne lesy Jelšava
3815,68
SLS a.s.
Ing. Štefan Margitán
Lesy Jelšava
4673,82
SLS a.s.
Ing. Štefan Margitán
Mestské lesy Revúca
1348,90
SLS a.s.
Ing. Ladislav Kočík
Lesy Revúca
4701,12
SLS a.s.
Ing. Ladislav Kočík
 
 
Okresný lesný úrad Košice
LC z rozhodnutia o určení LC
Výmera lesných pozemkov   (z rozhodnutia)
Vyhotovovateľ PSL
Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác
Štítnik
7924,70
SLS a.s.
Ing. Štefan Margitán
Nižná Slaná a Dobšiná
2878,36
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Štefan Margitán
Lesy Nižná Slaná I.
6737,53
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Štefan Margitán
Mestské lesy Dobšiná
6572,97
EuroForest s.r.o.
Ing. Peter Szarka
 
 
Okresný lesný úrad Nitra
LC z rozhodnutia o určení LC
Výmera lesných pozemkov   (z rozhodnutia)
Vyhotovovateľ PSL
Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác
Lesný celok Bohunice
6364,91
LH Projekt – SK s.r.o.
Ing. Peter Antal
Lesný celok Lesy Granua
1282,83
LH Projekt – SK s.r.o.
Ing. Peter Antal
 
 
Okresný lesný úrad Prešov
LC z rozhodnutia o určení LC
Výmera lesných pozemkov   (z rozhodnutia)
Vyhotovovateľ PSL
Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác
Mestské lesy Podolínec
1583,92
SLS a.s.
Ing. Oskár Malovecký
Obecné lesy Kamienka
1498,45
SLS a.s.
Ing. Oskár Malovecký
Neštátne lesy na LHC Podolínec
3879,25
SLS a.s.
Ing. Oskár Malovecký
Neštátne lesy na LHC Červený Kláštor
9666,01
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Oskár Malovecký
Mestské lesy Spišská Belá
4678,68
SLS a.s.
Ing. Oskár Malovecký
Lesy Koškovce
4322,26
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Ladislav Kočík
Súkromné lesy ŠaT, Zbojné
976,88
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Ladislav Kočík
Neštátne lesy na LHC Koškovce a zvyšok VLM Kamienka
2799,34
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Ladislav Kočík
Lesy Výrava
2101,81
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Ladislav Kočík
Neštátne lesy na LHC Výrava
2889,25
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Ladislav Kočík
 
 
Okresný lesný úrad Trenčín
LC z rozhodnutia o určení LC
Výmera lesných pozemkov   (z rozhodnutia)
Vyhotovovateľ PSL
Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác
Lesný celok Uhrovec
5512,95
LHP Projekt s.r.o.
Ing. Ľuboš Žabka
Lesný celok Vestenice
9262,73
EuroForest s.r.o.
Ing. Ľuboš Žabka
Lesný celok Valaská Belá
6946,28
LH Projekt – SK s.r.o.
Ing. Ľuboš Žabka
Lesný celok Nitrianske Rudno
4816,19
LH Projekt – SK s.r.o.
Ing. Ľuboš Žabka
 
 
Okresný lesný úrad Trnava
LC z rozhodnutia o určení LC
Výmera lesných pozemkov   (z rozhodnutia)
Vyhotovovateľ PSL
Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác
Lesný celok Gabčíkovo
2190,98
LH Projekt – SK s.r.o.
Ing. Peter Antal
Lesný celok Šamorín
1833,46
LH Projekt – SK s.r.o.
Ing. Peter Antal
Lesný celok Čalovo
4020,16
LHP Projekt s.r.o.
Ing. Ľuboš Žabka
 
 
Okresný lesný úrad Žilina
LC z rozhodnutia o určení LC
Výmera lesných pozemkov   (z rozhodnutia)
Vyhotovovateľ PSL
Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác
Turie
5900,19
SLS a.s.
Ing. Vojtech Kominka
Turany
3376,70
Ing. Šimkovič
Ing. Peter Antal
Oravská Polhora
5533,97
Lesotaxácia s.r.o.
Ing. Vojtech Kominka
Trstená
6696,03
SLS a.s.
Ing. Oskár Malovecký
Námestovo
6163,19
SLS a.s.
Ing. Oskár Malovecký
Zubrohlava
4348,48
SLS a.s.
Ing. Vojtech Kominka
NSRV ARVI NSRV
tomenu