Rok 2014 (Platnosť PSL 2015 - 2024)

skipmenu

tomenu

Prehľad pracovníkov Národného lesníckeho centra Zvolen – Ústavu pre hospodársku úpravu lesov

poverených posudzovaním, preverovaním a preberaním prác súvisiacich s procesom

 vyhotovovania programov starostlivosti o lesy (PSL) v rozsahu a podľa etáp uvedených v zmluvách na vypracovanie a dodanie PSL, ktoré NLC  Zvolen, ako objednávateľ uzatvorilo s  víťazným vyhotoviteľom PSL na roky 2015 – 2024

Okresný lesný úrad Banská Bystrica

LC z rozhodnutia o určení LC

Výmera lesných pozemkov    (z rozhodnutia)

Vyhotovovateľ PSL

Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác

Lesy Sihla

4047,39

Lesy SR š.p.

Ing. Vojtech Kominka

Lesy Hronec

3900,04

SLS a.s.

Ing. Vojtech Kominka

Obecné lesy Sása

1017,33

EuroForest s.r.o.

Ing. Peter Antal

Obecné lesy Pliešovce

2339,81

EuroForest s.r.o.

Ing. Peter Antal

Lesy Muráň

8626,88

Ing. Ďuriška

Ing. Ladislav Kočík

Lesy Kokava nad Rimavicou

5936,12

EuroForest s.r.o.

Ing. Vojtech Kominka

Lesy Kalinovo

5866,56

Lesoprojekt s.r.o.

Ing. Peter Antal

Lesy Lučenec

8420,39

EuroForest s.r.o.

Ing. Peter Antal

Neštátne lesy Jelšava

3815,68

SLS a.s.

Ing. Štefan Margitán

Lesy Jelšava

4673,82

SLS a.s.

Ing. Štefan Margitán

Mestské lesy Revúca

1348,9

SLS a.s.

Ing. Ladislav Kočík

Lesy Revúca

4701,12

SLS a.s.

Ing. Ladislav Kočík

 

Okresný lesný úrad Košice

LC z rozhodnutia o určení LC

Výmera lesných pozemkov   (z rozhodnutia)

Vyhotovovateľ PSL

Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác

Štítnik

7924,7

SLS a.s.

Ing. Štefan Margitán

Nižná Slaná a Dobšiná

2878,36

Lesprojekta s.r.o.

Ing. Štefan Margitán

Lesy Nižná Slaná I.

6737,53

Lesprojekta s.r.o.

Ing. Štefan Margitán

Mestské lesy Dobšiná

6572,97

EuroForest s.r.o.

Ing. Peter Szarka

 

Okresný lesný úrad Nitra

LC z rozhodnutia o určení LC

Výmera lesných pozemkov   (z rozhodnutia)

Vyhotovovateľ PSL

Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác

Lesný celok Bohunice

6364,91

LH Projekt – SK s.r.o.

Ing. Peter Antal

Lesný celok Lesy Granua

1282,83

LH Projekt – SK s.r.o.

Ing. Peter Antal

 

Okresný lesný úrad Prešov

LC z rozhodnutia o určení LC

Výmera lesných pozemkov   (z rozhodnutia)

Vyhotovovateľ PSL

Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác

Mestské lesy Podolínec

1583,92

SLS a.s.

Ing. Oskár Malovecký

Obecné lesy Kamienka

1498,45

SLS a.s.

Ing. Oskár Malovecký

Neštátne lesy na LHC Podolínec

3879,25

SLS a.s.

Ing. Oskár Malovecký

Neštátne lesy na LHC Červený Kláštor

9666,01

Lesprojekta s.r.o.

Ing. Oskár Malovecký

Mestské lesy Spišská Belá

4678,68

SLS a.s.

Ing. Oskár Malovecký

Lesy Koškovce

4322,26

Lesprojekta s.r.o.

Ing. Ladislav Kočík

Súkromné lesy ŠaT, Zbojné

976,88

Lesprojekta s.r.o.

Ing. Ladislav Kočík

Neštátne lesy na LHC Koškovce a zvyšok VLM Kamienka

2799,34

Lesprojekta s.r.o.

Ing. Ladislav Kočík

Lesy Výrava

2101,81

Lesprojekta s.r.o.

Ing. Ladislav Kočík

Neštátne lesy na LHC Výrava

2889,25

Lesprojekta s.r.o.

Ing. Ladislav Kočík

 

Okresný lesný úrad Banská Bystrica

LC z rozhodnutia o určení LC

Výmera lesných pozemkov   (z rozhodnutia)

Vyhotovovateľ PSL

Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác

Lesný celok Uhrovec

5512,95

LHP Projekt s.r.o.

Ing. Ľuboš Žabka

Lesný celok Vestenice

9262,73

EuroForest s.r.o.

Ing. Ľuboš Žabka

Lesný celok Valaská Belá

6946,28

LH Projekt – SK s.r.o.

Ing. Ľuboš Žabka

Lesný celok Nitrianske Rudno

4816,19

LH Projekt – SK s.r.o.

Ing. Ľuboš Žabka

 

Okresný lesný úrad Trnava

LC z rozhodnutia o určení LC

Výmera lesných pozemkov   (z rozhodnutia)

Vyhotovovateľ PSL

Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác

Lesný celok Gabčíkovo

2190,98

LH Projekt – SK s.r.o.

Ing. Peter Antal

Lesný celok Šamorín

1833,46

LH Projekt – SK s.r.o.

Ing. Peter Antal

Lesný celok Čalovo

4020,16

LHP Projekt s.r.o.

Ing. Ľuboš Žabka

 

Okresný lesný úrad Žilina

LC z rozhodnutia o určení LC

Výmera lesných pozemkov   (z rozhodnutia)

Vyhotovovateľ PSL

Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác

Turie

5900,19

SLS a.s.

Ing. Vojtech Kominka

Turany

3376,7

Ing. Šimkovič

Ing. Peter Antal

Oravská Polhora

5533,97

Lesotaxácia s.r.o.

Ing. Vojtech Kominka

Trstená

6696,03

SLS a.s.

Ing. Oskár Malovecký

Námestovo

6163,19

SLS a.s.

Ing. Oskár Malovecký

Zubrohlava

4348,48

SLS a.s.

Ing. Vojtech Kominka

NSRV ARVI NSRV
tomenu