Rok 2015 (Platnosť PSL 2016 - 2025)

skipmenu

tomenu

Prehľad pracovníkov Národného lesníckeho centra Zvolen – Ústavu pre hospodársku úpravu lesov

poverených posudzovaním, preverovaním a preberaním prác súvisiacich s procesom

 vyhotovovania programov starostlivosti o lesy (PSL) v rozsahu a podľa etáp uvedených v zmluvách na vypracovanie a dodanie PSL, ktoré NLC  Zvolen, ako objednávateľ uzatvorilo s  víťazným vyhotoviteľom PSL na roky 2016 – 2025

Okresný lesný úrad Bratislava

LC z rozhodnutia o určení LC

Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)

Vyhotovovateľ PSL

Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác

LESNÝ CELOK LESY SR BRATISLAVA

4670,07

LH Projekt - SK, s.r.o.

Ing. Jozef Ratičák

LESNÝ CELOK MESTSKÉ LESY BRATISLAVA

3126,31

LH Projekt - SK, s.r.o.

Ing. Jozef Ratičák

LESNÝ CELOK MESTSKÉ LESY SVÄTÝ JUR

1303,6

LH Projekt - SK, s.r.o.

Ing. Jozef Ratičák

LESNÝ CELOK OSTATNÉ SUBJEKTY BRATISLAVA

1358,15

LH Projekt - SK, s.r.o.

Ing. Jozef Ratičák

LESNÝ CELOK STUPAVA

4318,36

LH Projekt - SK, s.r.o.

Ing. Jozef Ratičák

 

Okresný lesný úrad Banská Bystrica

LC z rozhodnutia o určení LC

Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)

Vyhotovovateľ PSL

Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác

JANOVA LEHOTA

2225,15

EuroForest, s.r.o.

Ing. Peter Antal

ŽDÁŇA

1816,67

EuroForest, s.r.o.

Ing. Peter Antal

LUTILA

3009,08

EuroForest, s.r.o.

Ing. Vojtech Kominka

KREMNICA

3959,41

EuroForest, s.r.o.

Ing. Peter Antal

IHRÁČ

212,29

EuroForest, s.r.o.

Ing. Peter Antal

ŽIAR

10657,32

EuroForest, s.r.o.

Ing. Peter Antal

ČIERNY BALOG

4917,51

EuroForest služby

Ing. Vojtech Kominka

DOBROČ

3894,93

Lesy SR

Ing. Vojtech Kominka

OSTRÔŽKY

712,19

Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.

Ing. Vojtech Kominka

LESY TISOVNÍKY

1820

Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.

Ing. Vojtech Kominka

ŠALING

4024,66

Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.

Ing. Vojtech Kominka

 

Okresný lesný úrad Košice

LC z rozhodnutia o určení LC

Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)

Vyhotovovateľ PSL

Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác

LESY MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

7434,62

Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.

Ing. Štefan Margitán

LESY RUDŇANY

1828,79

Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.

Ing. Štefan Margitán

PORÁČ I.

999,27

Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.

Ing. Štefan Margitán

ZVYŠOK LHC RUDŇANY A SP. NOVÁ VES

4115,58

Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.

Ing. Štefan Margitán

 

Okresný lesný úrad Nitra

LC z rozhodnutia o určení LC

Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)

Vyhotovovateľ PSL

Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác

LESNÝ CELOK DEVIČANY

6528,58

LH Projekt – SK, s.r.o.

Ing. Peter Antal

LESNÝ CELOK LEVICE

5129,67

LH Projekt – SK, s.r.o.

Ing. Peter Antal

 

Okresný lesný úrad Prešov

LC z rozhodnutia o určení LC

Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)

Vyhotovovateľ PSL

Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác

LESY SPIŠSKÉHO BISKUPSTVA HRANOVNICA

2952,89

Les Projekt Revúca

Ing. Oskár Malovecký

LESY SPIŠSKÉHO BISKUPSTVA SPIŠSKÁ TEPLICA

2864,39

Les Projekt Revúca

Ing. Oskár Malovecký

LESY SPIŠSKÉHO BISKUPSTVA SPIŠSKÉ BYSTRÉ

2923,93

Les Projekt Revúca

Ing. Oskár Malovecký

LESY BANSKÉ

2855,2

Lesprojekta, s.r.o

Ing. Ladislav Kočík

OSTATNÉ LESY NA LHC BANSKÉ

2109,77

Lesprojekta, s.r.o

Ing. Ladislav Kočík

LESY LIPANY

2929,16

Lesprojekta, s.r.o

Ing. Ladislav Kočík

OSTATNÉ LESY NA LHC LIPANY

6602,87

Lesprojekta, s.r.o

Ing. Ladislav Kočík

MESTSKÉ LESY STARÁ ĽUBOVŇA

1149,05

Lesprojekta, s.r.o

Ing. Ladislav Kočík

OSTATNÉ LESY NA LHC STARÁ ĽUBOVŇA

4281,84

Lesprojekta, s.r.o

Ing. Ladislav Kočík

LESY STARÁ ĽUBOVŇA

823,68

Lesprojekta, s.r.o

Ing. Ladislav Kočík

LESY ZAMUTOV

3843,12

Lesprojekta, s.r.o

Ing. Ladislav Kočík

OSTATNÉ LESY NA LHC ZAMUTOV

1154,3

Lesprojekta, s.r.o

Ing. Ladislav Kočík

LESY PLAVNICA

2483,6

Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.

Ing. Štefan Margitán

OSTATNÉ LESY NA LHC PLAVNICA

4246,59

Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.

Ing. Štefan Margitán

LESY VERNÁR

1565,26

Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.

Ing. Štefan Margitán

OSTATNÉ LESY NA LHC SPIŠSKÉ BYSTRÉ

1622,08

Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.

Ing. Štefan Margitán

OSTATNÉ LESY NA LHC HRANOVNICA

1205,63

Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.

Ing. Štefan Margitán

MESTSKÉ LESY POPRAD

839

Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.

Ing. Štefan Margitán

OSTATNÉ LESY NA LHC SPIŠSKÁ TEPLICA

2240,57

Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.

Ing. Štefan Margitán

 

Okresný lesný úrad Žilina

LC z rozhodnutia o určení LC

Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)

Vyhotovovateľ PSL

Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác

LESNÝ CELOK ORAVSKÝ PODZÁMOK

6400,76

EuroForest, s.r.o.

Ing. Oskár Malovecký

LESNÝ CELOK DOLNÝ KUBÍN

6818,73

LHP projekt

Ing. Oskár Malovecký

LESNÝ CELOK HORNÁ ŠTUBŇA

6622,68

Lesoprojekt, s.r.o.

Ing. Vojtech Kominka

LESNÝ CELOK DUBEŇ

6330,8

Ing. Ján Šimkovič

Ing. Vojtech Kominka

LESNÝ CELOK NECPALY

7394,33

Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.

Ing. Ľuboš Žabka

LESNÝ CELOK PÁRNICA

8835,43

Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.

Ing. Oskár Malovecký

LESNÝ CELOK VARÍN

7182,36

Ing. Starych

Ing. Ľuboš Žabka

NSRV ARVI NSRV
tomenu