Rok 2015 (Platnosť PSL 2016 - 2025)

skipmenu

tomenu

Prehľad pracovníkov Národného lesníckeho centra Zvolen – Ústavu pre hospodársku úpravu lesov

poverených posudzovaním, preverovaním a preberaním prác súvisiacich s procesom

 vyhotovovania programov starostlivosti o lesy (PSL) v rozsahu a podľa etáp uvedených v zmluvách na vypracovanie a dodanie PSL, ktoré NLC  Zvolen, ako objednávateľ uzatvorilo s  víťazným vyhotoviteľom PSL na roky 2016 – 2025

Okresný lesný úrad Bratislava
LC z rozhodnutia o určení LC
Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)
Vyhotovovateľ PSL
Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác
LESNÝ CELOK LESY SR BRATISLAVA
4670,07
LH Projekt - SK, s.r.o.
Ing. Jozef Ratičák
LESNÝ CELOK MESTSKÉ LESY BRATISLAVA
3126,31
LH Projekt - SK, s.r.o.
Ing. Jozef Ratičák
LESNÝ CELOK MESTSKÉ LESY SVÄTÝ JUR
1303,60
LH Projekt - SK, s.r.o.
Ing. Jozef Ratičák
LESNÝ CELOK OSTATNÉ SUBJEKTY BRATISLAVA
1358,15
LH Projekt - SK, s.r.o.
Ing. Jozef Ratičák
LESNÝ CELOK STUPAVA
4318,36
LH Projekt - SK, s.r.o.
Ing. Jozef Ratičák
 
 
Okresný lesný úrad Banská Bystrica
LC z rozhodnutia o určení LC
Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)
Vyhotovovateľ PSL
Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác
JANOVA LEHOTA
2225,15
EuroForest, s.r.o.
Ing. Peter Antal
ŽDÁŇA
1816,67
EuroForest, s.r.o.
Ing. Peter Antal
LUTILA
3009,08
EuroForest, s.r.o.
Ing. Vojtech Kominka
KREMNICA
3959,41
EuroForest, s.r.o.
Ing. Peter Antal
IHRÁČ
212,29
EuroForest, s.r.o.
Ing. Peter Antal
ŽIAR
10657,32
EuroForest, s.r.o.
Ing. Peter Antal
ČIERNY BALOG
4917,51
EuroForest služby
Ing. Vojtech Kominka
DOBROČ
3894,93
Lesy SR
Ing. Vojtech Kominka
OSTRÔŽKY
712,19
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Vojtech Kominka
LESY TISOVNÍKY
1820
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Vojtech Kominka
ŠALING
4024,66
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Vojtech Kominka
 
 
Okresný lesný úrad Košice
LC z rozhodnutia o určení LC
Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)
Vyhotovovateľ PSL
Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác
LESY MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES
7434,62
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Štefan Margitán
LESY RUDŇANY
1828,79
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Štefan Margitán
PORÁČ I.
999,27
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Štefan Margitán
ZVYŠOK LHC RUDŇANY A SP. NOVÁ VES
4115,58
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Štefan Margitán
 
 
Okresný lesný úrad Nitra
LC z rozhodnutia o určení LC
Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)
Vyhotovovateľ PSL
Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác
LESNÝ CELOK DEVIČANY
6528,58
LH Projekt – SK, s.r.o.
Ing. Peter Antal
LESNÝ CELOK LEVICE
5129,67
LH Projekt – SK, s.r.o.
Ing. Peter Antal
 
 
Okresný lesný úrad Prešov
LC z rozhodnutia o určení LC
Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)
Vyhotovovateľ PSL
Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác
LESY SPIŠSKÉHO BISKUPSTVA HRANOVNICA
2952,89
Les Projekt Revúca
Ing. Oskár Malovecký
LESY SPIŠSKÉHO BISKUPSTVA SPIŠSKÁ TEPLICA
2864,39
Les Projekt Revúca
Ing. Oskár Malovecký
LESY SPIŠSKÉHO BISKUPSTVA SPIŠSKÉ BYSTRÉ
2923,93
Les Projekt Revúca
Ing. Oskár Malovecký
LESY BANSKÉ
2855,20
Lesprojekta, s.r.o
Ing. Ladislav Kočík
OSTATNÉ LESY NA LHC BANSKÉ
2109,77
Lesprojekta, s.r.o
Ing. Ladislav Kočík
LESY LIPANY
2929,16
Lesprojekta, s.r.o
Ing. Ladislav Kočík
OSTATNÉ LESY NA LHC LIPANY
6602,87
Lesprojekta, s.r.o
Ing. Ladislav Kočík
MESTSKÉ LESY STARÁ ĽUBOVŇA
1149,05
Lesprojekta, s.r.o
Ing. Ladislav Kočík
OSTATNÉ LESY NA LHC STARÁ ĽUBOVŇA
4281,84
Lesprojekta, s.r.o
Ing. Ladislav Kočík
LESY STARÁ ĽUBOVŇA
823,68
Lesprojekta, s.r.o
Ing. Ladislav Kočík
LESY ZAMUTOV
3843,12
Lesprojekta, s.r.o
Ing. Ladislav Kočík
OSTATNÉ LESY NA LHC ZAMUTOV
1154,30
Lesprojekta, s.r.o
Ing. Ladislav Kočík
LESY PLAVNICA
2483,6
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Štefan Margitán
OSTATNÉ LESY NA LHC PLAVNICA
4246,59
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Štefan Margitán
LESY VERNÁR
1565,26
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Štefan Margitán
OSTATNÉ LESY NA LHC SPIŠSKÉ BYSTRÉ
1622,08
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Štefan Margitán
OSTATNÉ LESY NA LHC HRANOVNICA
1205,63
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Štefan Margitán
MESTSKÉ LESY POPRAD
839,00
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Štefan Margitán
OSTATNÉ LESY NA LHC SPIŠSKÁ TEPLICA
2240,57
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Štefan Margitán
 
 
Okresný lesný úrad Žilina
LC z rozhodnutia o určení LC
Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)
Vyhotovovateľ PSL
Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác
LESNÝ CELOK ORAVSKÝ PODZÁMOK
6400,76
EuroForest, s.r.o.
Ing. Oskár Malovecký
LESNÝ CELOK DOLNÝ KUBÍN
6818,73
LHP projekt
Ing. Oskár Malovecký
LESNÝ CELOK HORNÁ ŠTUBŇA
6622,68
Lesoprojekt, s.r.o.
Ing. Vojtech Kominka
LESNÝ CELOK DUBEŇ
6330,80
Ing. Ján Šimkovič
Ing. Vojtech Kominka
LESNÝ CELOK NECPALY
7394,33
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Ľuboš Žabka
LESNÝ CELOK PÁRNICA
8835,43
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Oskár Malovecký
LESNÝ CELOK VARÍN
7182,36
Ing. Starych
Ing. Ľuboš Žabka
NSRV ARVI NSRV
tomenu