Rok 2016 (Platnosť PSL 2017 - 2026)

skipmenu

tomenu

Prehľad pracovníkov Národného lesníckeho centra Zvolen – Ústavu pre hospodársku úpravu lesov

poverených posudzovaním, preverovaním a preberaním prác súvisiacich s procesom

 vyhotovovania programov starostlivosti o lesy (PSL) v rozsahu a podľa etáp uvedených v zmluvách na vypracovanie a dodanie PSL, ktoré NLC  Zvolen, ako objednávateľ uzatvorilo s  víťazným vyhotoviteľom PSL na roky 2017 – 2026

 

Okresný úrad, OOP Bratislava
Názov lesného celku z rozhodnutia o určení LC
Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)
Vyhotovovateľ PSL
Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený kontrolou
KOSTOLIŠTE
7436,72
LH Projekt - Sk, s.r.o.
Ing. Jozef Ratičák
LOZORNO
5760,94
LH Projekt - Sk, s.r.o.
Ing. Jozef Ratičák
SOLOŠNICA
5564,07
LH Projekt - Sk, s.r.o.
Ing. Jozef Ratičák

 

Okresný úrad, OOP Banská Bystrica
Názov lesného celku z rozhodnutia o určení LC
Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)
Vyhotovovateľ PSL
Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený kontrolou
FIĽAKOVO
7478
LH Projekt - Sk, s.r.o.
Ing. Peter Antal
JESENSKÉ
10667
EuroForest, s.r.o.
Ing. Peter Antal
RATKOVÁ
5625
EuroForest, s.r.o.
Ing. Peter Antal
RIMAVSKÁ SOBOTA
5397
EuroForest, s.r.o.
Ing. Peter Antal
SIRK
5482,53
EuroForest, s.r.o.
Ing. Štefan Margitán
STÁRŇA
7056
EuroForest, s.r.o.
Ing. Štefan Margitán
ŠAFÁRIKOVO
10198,07
EuroForest, s.r.o.
Ing. Štefan Margitán
TEPLÝ VRCH
4842
EuroForest, s.r.o.
Ing. Peter Antal

 

Okresný úrad, OOP Košice
Názov lesného celku z rozhodnutia o určení LC
Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)
Vyhotovovateľ PSL
Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený kontrolou
LESY HRABUŠICE
3512,1
SLS a.s.
Ing. Štefan Margitán
LESY SMIŽANY
2662,86
SLS a.s.
Ing. Štefan Margitán
PATAKY ETELKA A SPOL.
482,93
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Štefan Margitán
LESY ĽADOVÁ I.
3384,02
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Štefan Margitán
ZVYŠOK LHC SMIŽANY A HRABUŠICE
2266,57
SLS a.s.
Ing. Štefan Margitán

 

Okresný úrad, OOP Prešov
Názov lesného celku z rozhodnutia o určení LC
Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)
Vyhotovovateľ PSL
Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený kontrolou
LESY MESTA KEŽMAROK
3261,32
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Oskár Malovecký
OSTATNÉ LESY NA LHC VYSOKÉ TATRY
5290,39
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Oskár Malovecký
PIENINY
973,46
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Štefan Margitán
PODBANSKÉ
8021,81
SLS a.s.
Ing. Oskár Malovecký
PODSPÁDY
3334,25
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Oskár Malovecký
POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO, BÝVALÝ URBARIÁT HRABUŠICE
903,84
SLS a.s.
Ing. Štefan Margitán
SMOKOVCE
6015,62
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Oskár Malovecký
ŠTRBSKÉ PLESO
3504,94
SLS a.s.
Ing. Oskár Malovecký
TATRANSKÁ JAVORINA
6370,52
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Oskár Malovecký
TATRANSKÉ MATLIARE
3734,6
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Oskár Malovecký
VYŠNÉ HÁGY
3662,94
SLS a.s.
Ing. Oskár Malovecký

 

Okresný úrad, OOP Trnava
Názov lesného celku z rozhodnutia o určení LC
Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)
Vyhotovovateľ PSL
Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený kontrolou
MORAVSKÝ JÁN
6897,87 LH Projekt - SK, s.r.o.
Ing. Jozef Ratičák

 

Okresný úrad, OOP Žilina
Názov lesného celku z rozhodnutia o určení LC
Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)
Vyhotovovateľ PSL
Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený kontrolou
ČIČMANY
1622,35
SLS a.s.
Ing. Peter Antal
HABOVKA
8019,2
SLS a.s.
Ing. Jozef Ratičák
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1.
8506,58
SLS a.s.
Ing. Vojtech Kominka
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 2.
4511,21
SLS a.s.
Ing. Vojtech Kominka
ORAVICE
6427,9
SLS a.s.
Ing. Jozef Ratičák
RAČKOVÁ
13058,59
SLS a.s.
Ing. Vojtech Kominka
RAJECKO
14433,89
SLS a.s.
Ing. Vojtech Kominka
SÚĽOV
3874,69
SLS a.s.
Ing. Peter Antal
NSRV ARVI NSRV
tomenu