Rok 2017 (Platnosť PSL 2018 - 2027)

skipmenu

tomenu

Prehľad pracovníkov Národného lesníckeho centra Zvolen – Ústavu pre hospodársku úpravu lesov

poverených posudzovaním, preverovaním a preberaním prác súvisiacich s procesom

 vyhotovovania programov starostlivosti o lesy (PSL) v rozsahu a podľa etáp uvedených v zmluvách na vypracovanie a dodanie PSL, ktoré NLC  Zvolen, ako objednávateľ uzatvorilo s  víťazným vyhotoviteľom PSL na roky 2018 – 2027

 

Okresný úrad, OOP Banská Bystrica
Názov lesného celku z rozhodnutia o určení LC
Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)
Vyhotovovateľ PSL
Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený kontrolou
KYSIHÝBEL
1233,99
EuroForest, s.r.o.
Ing. Peter Antal
NOVÁ BAŇA
4619,52
EuroForest, s.r.o.
Ing. Peter Antal
VÍGĽAŠ
3217,15
EuroForest, s.r.o.
Ing. Peter Antal
BANSKÁ ŠTIAVNICA I.
1952,48
EuroForest, s.r.o.
Ing. Peter Antal
BANSKÁ ŠTIAVNICA II..
3152,16
EuroForest, s.r.o.
Ing. Peter Antal
ŽARNOVICA
9280,01
EuroForest, s.r.o.
Ing. Vojtech Kominka
BROD
9144,33
EuroForest, s.r.o.
Ing. Peter Antal
ŠÁŠOV
7167,12
EuroForest, s.r.o.
Ing. Pavol Lančarič

 

Okresný úrad, OOP Košice
Názov lesného celku z rozhodnutia o určení LC
Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)
Vyhotovovateľ PSL
Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený kontrolou
LESY NA LHC KROMPACHY
3697,09
Lesprojekta, s.r.o
Ing. Štefan Margitán
VYŠNÉ SLOVINKY
950,69
Lesprojekta, s.r.o
Ing. Štefan Margitán
MESTSKÉ LESY KROMPACHY
1084,89
Lesprojekta, s.r.o
Ing. Štefan Margitán

 

Okresný úrad, OOP Nitra
Názov lesného celku z rozhodnutia o určení LC
Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)
Vyhotovovateľ PSL
Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený kontrolou
LESNÝ CELOK TEKOVSKÉ NEMCE
948,18
EuroForest, s.r.o.
Ing. Jozef Ratičák
LESNÝ CELOK OBECNÉ LESY PUKANEC A UHLISKÁ
792,53
EuroForest, s.r.o.
Ing. Jozef Ratičák

 

Okresný úrad, OOP Prešov
Názov lesného celku z rozhodnutia o určení LC
Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)
Vyhotovovateľ PSL
Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený kontrolou
LESY NA LHC KRAJNÁ POĽANA A KAPIŠOVÁ
11088,45
Lesprojekta, s.r.o
Ing. Ján Bobal
HNIEZDNO NA LHC VLM STARÁ ĽUBOVŇA
868,47
Lesprojekta, s.r.o
Ing. Oskár Malovecký
LESY NA LHC HAVAJ
8535,67
Lesprojekta, s.r.o
Ing. Ján Bobal
LESY NA LHC SEDLISKÁ
5897,24
Lesprojekta, s.r.o
Ing. Ján Bobal

 

Okresný úrad, OOP Trenčín
Názov lesného celku z rozhodnutia o určení LC
Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)
Vyhotovovateľ PSL
Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený kontrolou
MYJAVA
6520,37
LH Projekt - SK, s.r.o.
Ing. Pavol Lančarič
KOČOVCE
7787,70
EuroForest, s.r.o.
Ing. Pavol Lančarič

 

Okresný úrad, OOP Trnava
Názov lesného celku z rozhodnutia o určení LC
Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)
Vyhotovovateľ PSL
Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený kontrolou
LESNÝ CELOK ŠAŠTÍN
7305,00
LH Projekt - SK, s.r.o.
Ing. Jozef Ratičák
LESNÝ CELOK GBELY
5638,27
LH Projekt - SK, s.r.o.
Ing. Jozef Ratičák
LESNÝ CELOK HOLÍČ
6412,76
LH Projekt - SK, s.r.o.
Ing. Jozef Ratičák
LESNÝ CELOK HLOHOVEC
4087,55
LH Projekt - SK, s.r.o.
Ing. Jozef Ratičák

 

Okresný úrad, OOP Žilina
Názov lesného celku z rozhodnutia o určení LC
Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)
Vyhotovovateľ PSL
Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený kontrolou
DEMÄNOVÁ
12520,16
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Oskár Malovecký
PARTIZÁNSKA ĽUPČA
7398,60
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Dušan Pavlišin
MESTSKÉ LESY RUŽOMBEROK A INÍ
5493,14
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Vojtech Kominka
LIPTOVSKÁ OSADA-BIELY POTOK
9992,61
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Dušan Pavlišin
RAKYTOV
6461,36
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Dušan Pavlišin
LIPTOVSKÁ TEPLÁ
5340,60
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Vojtech Kominka
LESY NA LHC MLYNKY
60,42
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Štefan Margitán
LESY NA LHC LEVOČA
3416,45
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Oskár Malovecký
LEVOČA
3198,86
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Oskár Malovecký
LESY NA LHC OKRÚHLE A GIRALTOVCE
12277,28
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Štefan Margitán
LESY NA LHC SPIŠSKÉ PODHRADIE
7109,31
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Oskár Malovecký
LESY NA LHC HANUŠOVCE
6829,89
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Štefan Margitán
NSRV ARVI NSRV
tomenu