Rok 2018 (Platnosť PSL 2019 - 2028)

skipmenu

tomenu

Prehľad pracovníkov Národného lesníckeho centra Zvolen – Ústavu pre hospodársku úpravu lesov

poverených posudzovaním, preverovaním a preberaním prác súvisiacich s procesom

 vyhotovovania programov starostlivosti o lesy (PSL) v rozsahu a podľa etáp uvedených v zmluvách na vypracovanie a dodanie PSL, ktoré NLC  Zvolen, ako objednávateľ uzatvorilo s  víťazným vyhotoviteľom PSL na roky 2019 – 2028

Okresný úrad, OOP Bratislava
Názov lesného celku z rozhodnutia o určení LC
Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)
Vyhotovovateľ PSL
Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený kontrolou
Martinský háj
899,61
LH Projekt - SK, s.r.o.
Ing. Jozef Ratičák
Mestské lesy Modra
2 359,37
LH Projekt - SK, s.r.o.
Ing. Jozef Ratičák
Píla
6 708,31
LH Projekt - SK, s.r.o.
Ing. Jozef Ratičák
Mestské lesy Pezinok
1 171,87
LH Projekt - SK, s.r.o.
Ing. Jozef Ratičák
Pezinok
4 050,14
LH Projekt - SK, s.r.o.
Ing. Jozef Ratičák

 

Okresný úrad, OOP Banská Bystrica
Názov lesného celku z rozhodnutia o určení LC
Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)
Vyhotovovateľ PSL
Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený kontrolou
Banská Bystrica
11 192,21
 
Ing. Jan Baláž
Mestské lesy Banská Bystrica - Harmanec
3 929,44
EuroForest, s.r.o.
Ing. Jan Bobál
Staré Hory
5 745,13
EuroForest, s.r.o.
Ing. Štefan Margitán
Predajná
7 945,03
EuroForest, s.r.o.
Ing. Vojtech Kominka
Ďumbier
4 067,28
EuroForest, s.r.o.
Ing. Vojtech Kominka
Michalová
3 578,23
EuroForest, s.r.o.
Ing. Vojtech Kominka
Mestské lesy Brezno - Rohozná
2 564,56
EuroForest, s.r.o.
Ing. Vojtech Kominka
Mestské lesy Brezno - Čertovica
4 957,76
EuroForest, s.r.o.
Ing. Vojtech Kominka

 

Okresný úrad, OOP Košice
Názov lesného celku z rozhodnutia o určení LC
Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)
Vyhotovovateľ PSL
Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený kontrolou
Čermeľ
1 955,06
Lesprojekta, s.r.o
Ing. Štefan Margitán
Jahodná
2 153,85
Lesprojekta, s.r.o
Ing. Štefan Margitán
Kluknava
1 178,17
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Oskár Malovecký
Kostoľany
1 996,23
Lesprojekta, s.r.o
Ing. Štefan Margitán
Košická Belá
2 053,20
Lesprojekta, s.r.o
Ing. Štefan Margitán
Lesopark
2 173,94
Lesprojekta, s.r.o
Ing. Štefan Margitán
Opátka
1 948,74
Lesprojekta, s.r.o
Ing. Štefan Margitán
Lesy Betliar I.
2 296,34
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Štefan Margitán
Lesy Krásnohorské Podhradie I.
1 113,45
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Štefan Margitán
Lesy Posúľová I.
4 632,29
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Štefan Margitán
Mestské lesy Rožňava
1 556,53
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Oskár Malovecký
Mestské lesy Spišské Vlachy
2 024,49
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Oskár Malovecký
Lesy Bukovec
4 080,10
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Oskár Malovecký
Lesy na LHC Sokoľ
2 549,95
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Štefan Margitán
Lesy na LHC Bukovec a Opátka
2 002,98
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Jan Bobál
Gemer
1 679,61
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Štefan Margitán
Lesy na LHC Spišské Vlachy
1 938,31
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Oskár Malovecký
Rímskokatolícke biskupstvo v Rožňave
2 176,87
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Oskár Malovecký
 
 
Okresný úrad, OOP Prešov
Názov lesného celku z rozhodnutia o určení LC
Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)
Vyhotovovateľ PSL
Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený kontrolou
Javorina
11 284,92
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Oskár Malovecký
Lesy na LHC Miňovce
7 629,94
Lesprojekta, s.r.o
Ing. Jan Bobál
Lesy na LHC Stropkov
7 920,83
Lesprojekta, s.r.o
Ing. Jan Bobál
Lesy na LHC Svidník
6 439,44
Lesprojekta, s.r.o
Ing. Jan Bobál

 

Okresný úrad, OOP Trenčín
Názov lesného celku z rozhodnutia o určení LC
Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)
Vyhotovovateľ PSL
Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený kontrolou
Ráztočno
5 673,38
LH Projekt - SK, s.r.o.
Ing. Pavol Lančarič
Prievidza
5 562,31
EuroForest, s.r.o.
Ing. Pavol Lančarič
Magura
6 824,60
EuroForest, s.r.o.
Ing. Pavol Lančarič
Nitrianske Pravno
6 134,91
EuroForest, s.r.o.
Ing. Pavol Lančarič

 

Okresný úrad, OOP Trnava
Názov lesného celku z rozhodnutia o určení LC
Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)
Vyhotovovateľ PSL
Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený kontrolou
Majdán
5 439,92
LH Projekt - SK, s.r.o.
Ing. Jozef Ratičák
Dechtice
5 028,31
LH Projekt - SK, s.r.o.
Ing. Jozef Ratičák
Trstín
7 252,48
LH Projekt - SK, s.r.o.
Ing. Jozef Ratičák

 

Okresný úrad, OOP Žilina
Názov lesného celku z rozhodnutia o určení LC
Výmera lesných pozemkov (z rozhodnutia)
Vyhotovovateľ PSL
Zodpovedný pracovník NLC-ÚHÚL poverený kontrolou
Čadca
11 929,80
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Dušan Pavlišin
Čadca II.
8 317,27
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Dušan Pavlišin
Skalité - Čierne - Svrčinovec
2 614,92
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Dušan Pavlišin
Makov - Vysoká
6 309,87
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Ing. Dušan Pavlišin
 
NSRV ARVI NSRV
tomenu