Rok 2008 (platnosť LHP 2009-2018)

skipmenu

tomenu

Prehľad pracovníkov Národného lesníckeho centra Zvolen – Ústavu pre hospodársku úpravu lesov

poverených posudzovaním, preverovaním a preberaním prác súvisiacich s procesom vyhotovovania lesných hospodárskych plánov v rozsahu a podľa etáp uvedených v zmluvách na vypracovanie a dodanie lesných hospodárskych plánov,
ktoré Národné lesnícke centrum so sídlom vo Zvolene ako objednávateľ uzatvorilo s  víťazným zhotoviteľom lesných hospodárskych plánov na roky 2009 – 2018.
 
Krajský lesný úrad Prešov

Lesný celok
ha
Zhotoviteľ LHP
Pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác
Šnidarka
1 411,55
Lesprojekta s.r.o
Ing. Ladislav Kočík
Neštátne lesy na LHC Miňovce
2 597,57
Lesprojekta s.r.o
Ing. Ladislav Kočík
Miňovce - neodovzdané lesy
853,61
Lesprojekta s.r.o
Ing. Ladislav Kočík
Miňovce - štátne lesy
2 220,33
Lesprojekta s.r.o
Ing. Ladislav Kočík
Stropkov - -štátne lesy
1 710,69
Lesprojekta s.r.o
Ing. Štefan Margitán
Stropkov-neodovzdané lesy
533,72
Lesprojekta s.r.o
Ing. Štefan Margitán
Vyšný Orlík-neodovzd.lesy
397,99
Lesotaxácia, s.r.o.
Ing. Štefan Margitán
Riečka-štátne lesy
447,53
Lesotaxácia, s.r.o.
Ing. Štefan Margitán
Neštátne lesy na LHC Svidník
5 621,78
Lesprojekta s.r.o
Ing. Štefan Margitán
Neštátne lesy na LHC Stropkov
5 776,15
Lesprojekta s.r.o
Ing. Ladislav Kočík
Lesy na LHC Spiš. Belá - civilné
3 457,27
SLS, a.s.
Ing. Oskár Malovecký

 Krajský lesný úrad Košice

Lesný celok
ha
Zhotoviteľ LHP
Pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác
Čermeľ
1 951,33
Lesprojekta s.r.o
Ing. Ladislav Kočík
Lesopark
2 161,09
Lesprojekta s.r.o
Ing. Ladislav Kočík
Jahodná
2 129,60
Lesprojekta s.r.o
Ing. Ladislav Kočík
Opátka
1 942,54
Lesprojekta s.r.o
Ing. Štefan Margitán
Košická Belá
2 008,99
Lesprojekta s.r.o
Ing. Štefan Margitán
Kostoľany
1 982,47
Lesprojekta s.r.o
Ing. Ladislav Kočík
Zvyšok LHC Bukovec-Opátka
2 003,52
SLS, a.s.
Ing. Štefan Margitán
Zvyšok LHC Sokol
2 588,51
SLS, a.s.
Ing. Ladislav Kočík
Bukovec
4 129,66
Lesprojekta s.r.o
Ing. Štefan Margitán
Lesy Podsúľová I.
4 707,99
SLS, a.s.
Ing. Peter Szarka
Lesy Betliar I.
2 265,73
SLS, a.s.
Ing. Peter Szarka
Lesy Krásnohorské Podhradie I.
1 130,06
SLS, a.s.
Ing. Peter Szarka
Gemer
1 572,18
SLS, a.s.
Ing. Peter Szarka
Mestské lesy Rožňava
1 546,71
SLS, a.s.
Ing. Peter Szarka
Rim.kat.biskupstvo v Rožňave
2 182,94
EuroForest, s.r.o.
Ing. Peter Szarka
Kluknava
1 135,69
SLS, a.s.
Ing. Oskár Malovecký
Mestské lesy Spišské Vlachy
2 018,69
SLS, a.s.
Ing. Oskár Malovecký
Zvyšok LHC Sp. Vlachy
1 892,31
SLS, a.s.
Ing. Oskár Malovecký

 
Krajský lesný úrad Banská Bystrica

Lesný celok
ha
Zhotoviteľ LHP
Pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác
Brezno
1 695,35
EuroForest, s.r.o.
Ing. Ľuboš Žabka
Lesy Michalová
3 545,20
EuroForest, s.r.o.
Ing. Vojtech Kominka
Lesy Ďumbier
4 091,02
SLS, a.s.
Ing. Vojtech Kominka
ŠL BB Badín
2 553,98
SLS, a.s.
Ing. Ľubomír Tanečka
Staré Hory
5 742,47
SLS, a.s.
Ing. Ľubomír Tanečka
Spolu LSR(OZ Slov.Lupča)
8 296,45
SLS, a.s.
Ing. Ľubomír Tanečka
ŠL Predajná
5 816,54
SLS, a.s.
Ing. Ľuboš Žabka
NL B.Bystrica - Badín
5 337,28
SLS, a.s.
Ing. Ľubomír Tanečka
ML B.Bystrica-Harmanec
4 115,30
EuroForest, s.r.o.
Ing. Ľubomír Tanečka
ML B.Bystrica - Uľanka
3 268,58
EuroForest, s.r.o.
Ing. Ľubomír Tanečka
ML Brezno - Čertovica
4 937,69
EuroForest, s.r.o.
Ing. Vojtech Kominka
ML Brezno-Rohozná
2 589,98
EuroForest, s.r.o.
Ing. Vojtech Kominka
NL Predajná
1 004,00
EuroForest, s.r.o.
Ing. Ľuboš Žabka
Komposesorát Dolná Lehota
1 117,13
EuroForest, s.r.o.
Ing. Ľuboš Žabka

 Krajský lesný úrad Trnava

Lesný celok
ha
Zhotoviteľ LHP
Pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác
Košarina - Papálka
298,18
LH Projekt-SK, s.r.o
Ing. Ľuboš Žabka
Trstín-Karpaty
1 924,44
LH Projekt-SK, s.r.o
Ing. Ľuboš Žabka
Záruby - Malá Skalka
1 177,99
LH Projekt-SK, s.r.o
Ing. Ľuboš Žabka
Dolná Raková
590,62
LH Projekt-SK, s.r.o
Ing. Ľuboš Žabka
Balunky
297,16
LH Projekt-SK, s.r.o
Ing. Ľuboš Žabka
Trstín
3 270,96
Ing. Juraj Galbavý
Ing. Imrich Oravec
Dechtice
4 737,48
Letax, s.r.o.
Ing. Ľuboš Žabka
Majdán
5 413,18
SLS, a.s.
Ing. Imrich Oravec

 Krajský lesný úrad Bratislava

Lesný celok
ha
Zhotoviteľ LHP
Pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác
Píla
6 659,46
LH Projekt-SK, s.r.o
Ing. Imrich Oravec
Martinský Háj
891,35
LH Projekt-SK, s.r.o
Ing. Imrich Oravec
ML Modrá
2 363,26
LH Projekt-SK, s.r.o
Ing. Imrich Oravec
ML Pezinok
1 161,33
LH Projekt-SK, s.r.o
Ing. Imrich Oravec
Pezinok
4 045,75
Tax-Les RTS, s.r.o.
Ing. Imrich Oravec

 Krajský lesný úrad Žilina

Lesný celok
ha
Víťazný vyhotovovateľ
Pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác
Skalité
1 151,04
Lesotaxácia, s.r.o.
Ing. Ladislav Kočík
Olešná
1 174,44
Lesotaxácia, s.r.o.
Ing. Oskár Malovecký
Korňa
1 438,84
Lesotaxácia, s.r.o.
Ing. Oskár Malovecký
Čierne-Svrčinovec
1 492,99
Lesotaxácia, s.r.o.
Ing. Oskár Malovecký
Čadca
11 965,98
SLS, a.s.
Ing. Oskár Malovecký
Klokočov-Turzovka-Turkov
5 698,35
SLS, a.s.
Ing. Imrich Oravec
Makov - Vysoká
6 297,84
Lesotaxácia, s.r.o.
Ing. Štefan Margitán

 Krajský lesný úrad Trenčín

Lesný celok
ha
Víťazný vyhotovovateľ
Pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác
Nitrianske Pravno - I.
5 134,53
Lesoprojekt, s.r.o.
Ing. Vojtech Kominka
Magura - I.
5 699,40
SLS, a.s.
Ing. Ľuboš Žabka
Ráztočno - I.
4 747,53
Lesotaxácia, s.r.o.
Ing. Ľubomír Tanečka
Prievidza - I.
2 894,14
LES, s.r.o
Ing. Vojtech Kominka
Lesy obce Nitrianske Pravno
727,39
Lesotaxácia, s.r.o.
Ing. Vojtech Kominka
Nitrianske Pravno II.
691,48
Lesotaxácia, s.r.o.
Ing. Vojtech Kominka
Ráztočno - II.
871,89
Lesotaxácia, s.r.o.
Ing. Ľubomír Tanečka
Horský komposesorát Prievidza
728,40
Lesotaxácia, s.r.o.
Ing. Vojtech Kominka
Magura - II.
450,45
Lesotaxácia, s.r.o.
Ing. Ľuboš Žabka
Prievidza - II.
1 997,28
Lesotaxácia, s.r.o.
Ing. Vojtech Kominka

 

 

NSRV ARVI NSRV
tomenu