Rok 2009 (platnosť LHP 2010-2019)

skipmenu

tomenu

 Prehľad pracovníkov Národného lesníckeho centra Zvolen – Ústavu pre hospodársku úpravu lesov

poverených posudzovaním, preverovaním a preberaním prác súvisiacich s procesom
 vyhotovovania lesných hospodárskych plánov v rozsahu a podľa etáp uvedených v zmluvách
na vypracovanie a dodanie lesných hospodárskych plánov,
 
ktoré Národné lesnícke centrum so sídlom vo Zvolene ako objednávateľ uzatvorilo s  víťazným zhotoviteľom lesných hospodárskych plánov na roky 2010 – 2019.
 
Krajský lesný úrad Prešov

Lesný celok
ha
Zhotoviteľ LHP
Pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác
Pozem.spoločenstvo Veľ.Poľana
1 097,56
SLS, a.s.
Ing.Štefan Margitán
Ruské
1 857,07
SLS, a.s.
Ing.Štefan Margitán
Starina
1 343,14
SLS, a.s.
Ing.Štefan Margitán
Smolník
1 207,42
SLS, a.s.
Ing.Štefan Margitán
Zvala
1 452,59
SLS, a.s.
Ing.Štefan Margitán
Nešt.lesy na LHC Starina
2 327,35
SLS, a.s.
Ing.Štefan Margitán
Stakčín
4 813,26
Lesprojekta,s.r.o.
Ing.Štefan Margitán
Klenová
3 701,66
Lesprojekta,s.r.o.
Ing.Štefan Margitán
Ubľa
4 532,19
SLS, a.s.
Ing.Štefan Margitán
Neštátne lesy na LHC Sobrance
1 281,42
SLS, a.s.
Ing.Štefan Margitán
Lesy Kokošovce
4 265,82
Lesprojekta,s.r.o.
Ing.Peter Szarka
Lesy Zlatá Baňa
3 234,76
Lesprojekta,s.r.o.
Ing.Peter Szarka
Nešt.lesy na LHC Kokošovce
698,42
SLS, a.s.
Ing.Peter Szarka
Nešt.lesy na LHC Solivar
2 802,24
SLS, a.s.
Ing.Peter Szarka

 
Krajský lesný úrad Košice

Lesný celok
ha
Zhotoviteľ LHP
Pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác
Biskupské Lesy
541,10
Lesprojekta,s.r.o.
Ing.Ladislav Kočík
Lesy Streda nad Bodrogom
1 211,14
Lesprojekta,s.r.o.
Ing.Ladislav Kočík
Veľké Kapušany -neštátne
1 310,49
Lesprojekta,s.r.o.
Ing.Ladislav Kočík
Veľké Kapušany -Beňatina
497,65
Lesprojekta,s.r.o.
Ing.Ladislav Kočík
Koňuš
619,82
Lesprojekta,s.r.o.
Ing.Ladislav Kočík
Koromľa
421,40
Lesprojekta,s.r.o.
Ing.Ladislav Kočík
Lesy Porúbka
4 196,03
Lesprojekta,s.r.o.
Ing.Ladislav Kočík
Lesná spoločnosť Priekopa
577,52
Lesprojekta,s.r.o.
Ing.Ladislav Kočík
Porúbka a Hlivištia-neštátne
2 362,31
Lesprojekta,s.r.o.
Ing.Ladislav Kočík
Lesy Remetské Hámre
4 280,08
SLS, a.s.
Ing.Ladislav Kočík
Remetské Hámre a Ubľa -neštátne
1 491,53
SLS, a.s.
Ing.Ladislav Kočík
Lesy Hlivištia
4 062,85
SLS, a.s.
Ing.Ladislav Kočík

 
 
Krajský lesný úrad Trenčín

Lesný celok
ha
Zhotoviteľ LHP
Pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác
Kulháň
4 750,19
SLS,a.s. 
Ing.Ľubomír Tanečka
Partizánske
6 369,82
LH Projekt - SK, s.r.o.
Ing. Imrich Oravec
Horná Ves
5 693,78
LH Projekt - SK, s.r.o.
Ing.Ľuboš Žabka
Kamenec pod Vtáčnikom
6 095,45
Lesotaxácia,s.r.o.
Ing.Ľuboš Žabka

 
Krajský lesný úrad Banská Bystrica

Lesný celok
ha
Zhotoviteľ LHP
Pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác
Môťová
704,46
EuroForest,s.r.o.
Ing. Peter Antal
VšLP Sekier I
5 161,87
EuroForest,s.r.o.
Ing. Peter Antal
VšLP Sekier II
620,03
EuroForest,s.r.o.
Ing. Peter Antal
VšLP Sekier III
220,15
EuroForest,s.r.o.
Ing. Peter Antal
Zvolenská Slatina
785,51
EuroForest,s.r.o.
Ing. Peter Antal
Ostrá Lúka
598,61
EuroForest,s.r.o.
Ing. Peter Antal
Zvolenský les
1 525,72
EuroForest,s.r.o.
Ing. Peter Antal
Dobrá Niva
2 180,34
SLS,a.s. 
Ing.Ľubomír Tanečka
Obecné lesy Babiná
969,69
SLS,a.s. 
Ing.Ľubomír Tanečka
Jasenie -štátne
6 460,25
SLS,a.s. 
Ing.Vojtech Kominka
Jasenie-neštátne
342,71
SLS,a.s.
Ing.Vojtech Kominka
Slovenská Ľupča-štátne
6 426,21
EuroForest,s.r.o.
Ing.Ľubomír Tanečka
Slovenská Ľupča-neštátne
1 656,06
EuroForest,s.r.o.
Ing.Ľubomír Tanečka
Obecné lesy Slovenská Ľupča
1 447,74
EuroForest,s.r.o.
Ing.Ľubomír Tanečka
Obecné lesy Poniky
2 016,38
EuroForest,s.r.o.
Ing.Ľubomír Tanečka
Brusno-štátne
5 876,31
SLS,a.s. 
Ing.Ľuboš Žabka
Brusno-neštátne
2 220,07
SLS,a.s. 
Ing.Ľuboš Žabka
Obecné lesy Ľubietová
2 983,18
SLS,a.s.
Ing.Ľuboš Žabka
Kozelník
3 450,84
SLS,a.s. 
Ing.Ľubomír Tanečka
Obecné lesy Banská Belá
1 144,04
SLS,a.s. 
Ing.Ľubomír Tanečka

 
Krajský lesný úrad Nitra

Lesný celok
ha
Zhotoviteľ LHP
Pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác
Nešt.lesy na Duchonka
1 592,06
LH Projekt - SK, s.r.o.
Ing. Imrich Oravec
Duchonka
7 630,08
LH Projekt - SK, s.r.o.
Ing. Imrich Oravec
Biskupské Lesy Radošina
1 258,01
LH Projekt - SK, s.r.o.
Ing. Imrich Oravec
Nitrianska Streda
5 935,46
TaxLes – RTS,s.r.o.
Ing. Imrich Oravec
Neštátne lesy Nitrianska Streda
1 157,41
TaxLes – RTS,s.r.o.
Ing. Imrich Oravec

 
Krajský lesný úrad Žilina

Lesnýcelok
ha
Zhotoviteľ LHP
Pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác
Krásno-západ
11 016,50
SLS,a.s. 
Ing.Oskár Malovecký
Kysuca
868,54
SLS,a.s.
Ing.Oskár Malovecký
Krásno-stred
10 001,95
SLS,a.s.
Ing.Oskár Malovecký
Krásno-východ
6 326,09
SLS,a.s.
Ing.Oskár Malovecký
Turčianske Teplice
5 564,94
Lesoprojekt,s.r.o.
Ing.Vojtech Kominka
Blatnica
7 071,36
Lesotaxácia,s.r.o.
Ing.Vojtech Kominka
Turček
4 868,64
Ing. Ján Šimkovič
Ing.Vojtech Kominka

 
NSRV ARVI NSRV
tomenu