Rok 2010 (platnosť LHP 2011-2020)

skipmenu

tomenu

 

Prehľad pracovníkov Národného lesníckeho centra Zvolen – Ústavu pre hospodársku úpravu lesov
poverených posudzovaním, preverovaním a preberaním prác súvisiacich s procesom
 vyhotovovania lesných hospodárskych plánov v rozsahu a podľa etáp uvedených v zmluvách
na vypracovanie a dodanie lesných hospodárskych plánov,
 
ktoré Národné lesnícke centrum so sídlom vo Zvolene ako objednávateľ uzatvorilo s  víťazným zhotoviteľom lesných hospodárskych plánov na roky 2011 – 2020
 
Krajský lesný úrad Prešov

Lesný celok
ha
Zhotoviteľ LHP
Pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác
Hertník - štátne lesy
1 737,28
SLS a.s.
Ing. Margitán
Neštátne lesy na LHC Hertník
4 795,10
SLS a.s.
Ing. Margitán
Kružľov - štátne lesy
2 029,11
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Malovecký
Neštátne lesy na LHC Kružlov
3 516,18
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Malovecký
Malcov - štátne lesy
1 586,72
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Malovecký
Lesy Snina
3 237,03
SLS a.s.
Ing. Margitán
Neštátne lesy na LHC Snina
4 147,41
SLS a.s.
Ing. Margitán
Šponáreň
781,86
SLS a.s.
Ing. Margitán
Lesy na LHC VLM Kamenica nad Cirochou
875,02
SLS a.s.
Ing. Margitán
Lesy Udavské
4 879,30
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Margitán
Neštátne lesy na LHC Udavské
2 159,28
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Margitán
Lukov - štátne lesy
2 200,84
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Margitán
Neštátne lesy na LHC Lukov
527,96
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Margitán
Livovská huta - štátne lesy
2 304,64
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Margitán

 
Krajský lesný úrad Košice

Lesný celok
ha
Zhotoviteľ LHP
Pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác
LC Perlová studňa
584,51
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Kočík
LC Vyšný Medzev
2 482,62
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Kočík
LC Nižný Medzev
2 138,62
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Kočík
LC Čierna Moldava - ŠL
1 715,34
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Kočík
LC Obecné lesy Štós
2 750,36
Lesprojekta s.r.o.
Ing. Kočík
LC Obec Jasov
525,22
SLS a.s.
Ing. Kočík
LC Zlatá Idka - ŠL
2 227,70
SLS a.s.
Ing. Kočík
Lesy Jasov spol. s.r.o.
6 083,18
SLS a.s.
Ing. Kočík
LC Zvyšok LHC Poproč, Medzev, Štós
1 200,47
SLS a.s.
Ing. Kočík
LC Drieňovec - Biskupské
962,53
SLS a.s.
Ing. Kočík
LC Spoločnosť vlastníkov lesných nehnuteľností Miglinc
433,38
SLS a.s.
Ing. Kočík
LC Jasov ŠL
480,64
SLS a.s.
Ing. Kočík
LC Zvyšok LHC Jasov
2 162,62
SLS a.s.
Ing. Kočík
LC Jovsa ŠL a Čierna studňa
521,07
SLS a.s.
Ing. Kočík

 
 
Krajský lesný úrad Trenčín

Lesný celok
ha
Zhotoviteľ LHP
Pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác
LC Dolná Súča
4 011,12
LH Projekt – SK s.r.o.
Ing. Oravec
LC Drietoma
5 621,96
LH Projekt – SK s.r.o.
Ing. Oravec
LC Ľuborča
4 234,61
LH Projekt – SK s.r.o.
Ing. Oravec

 
Krajský lesný úrad Banská Bystrica

Lesný celok
ha
Zhotoviteľ LHP
Pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác
Antol
5 338,49
Euroforest s.r.o.
Ing. Antal
Divín
8 316,55
Euroforest s.r.o.
Ing. Žabka
Hriňová
4 052,85
SLS a.s.
Ing. Kominka
Kyslinky
4 612,97
SLS a.s.
Ing. Žabka
Ladzany
9 824,73
SLS a.s.
Ing. Tanečka
Mestské lesy Krupina
4 588,17
Euroforest s.r.o.
Ing. Tanečka
Očová
4 790,78
Ing. Marko
Ing. Žabka
Poľana
4 287,52
Lesoprojekt s.r.o.
Ing. Kominka
Plášťovce
10 267,73
Euroforest s.r.o.
Ing. Tanečka
Šahy
6 481,53
LH Projekt – SK s.r.o.
Ing. Oravec

 
Krajský lesný úrad Nitra

Lesný celok
ha
Zhotoviteľ LHP
Pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác
Neštátne lesy Plášťovce a Šahy
2 944,34
LH Projekt – SK s.r.o.
Ing. Oravec
Čifáre
4 890,83
LH Projekt – SK s.r.o.
Ing. Oravec

 
Krajský lesný úrad Žilina

Lesný celok
ha
Zhotoviteľ LHP
Pracovník NLC-ÚHÚL poverený preberaním prác
Bytča
5 886,45
SLS a.s.
Ing. Malovecký
Čierňavy
6 183,84
SLS a.s.
Ing. Kominka
Hubová
5 291,10
Ing. Ján Šimkovič
Ing. Kominka
Ľubochňa
4 949,90
SLS a.s.
Ing. Kominka
Marček
4 844,29
TaxLes – RTS s.r.o.
Ing. Malovecký
Starovec
10 077,12
SLS a.s.
Ing. Malovecký
Svarínka
2 792,00
SLS a.s.
Ing. Kominka

 

    

NSRV ARVI NSRV
tomenu