Právne predpisy VO

skipmenu
Nachádzate sa :

tomenu

 

 Zákon č. 25/2005 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene .....

Zákon č. 282/2006 Z. z. z 19. apríla 2006, účinný od 1.6.2006
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
Zákon č. 102/2007 Z. z. z 8. februára 2007, účinný od 1.4. 2007
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z.
 
Zákon č. 232/2008 Z. z. z 21. mája 2008, účinný od 1.7. 2008
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
Zákon č. 442/2008 Z. z. z 28. októbra 2008, účinný od 15.11. 2008
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 
Zákon č. 213/2009 Z. z. z 29. apríla 2009, účinný od 1.7. 2009
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 
Zákon č. 289/2009 Z. z. z 30. júna 2009, účinný od 30.6.2009
ktorým sa dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 
Zákon č. 402/2009 Z. z. zo 16. septembra 2009, účinný od 1.12.2009
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
Zákon č. 503/2009 Z. z. z 27. októbra 2009, účinný od 1.1.2010
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov
 
Vyhláška č. 530/2009 Z. z. - vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní

 

NSRV ARVI NSRV
tomenu