Verejné obstarávanie LHP

skipmenu

tomenu

Obnovovaná výmera lesných pozemkov, ktorá bola predmetom verejného obstarávania LHP v roku 2007 predstavovala 195 185 ha, v roku 2008 predstavovala 187 177 ha a v roku 2009 predstavovala 183 335 ha.

Počet uskutočnených verejných obstarávaní na vyhotovenie lesných hospodárskych plánov na súbory lesných celkov
         v r. 2007 - 40,
         v r. 2008 - 27,
         v r. 2009 - 30.
V roku 2007 bolo spolu uskutočnených 15 podlimitných zákaziek, 20 podprahových zákaziek a 5 zákaziek s nízkou hodnotou.
V roku 2008 bolo spolu uskutočnených 20 podlimitných zákaziek a 7 podprahových zákaziek.
V roku 2009 bolo spolu uskutočnenných 11 podlimitných zákaziek a 19 podprahových zákaziek.
 

Obr. 1.bmp

Obr. 2.bmp

NSRV ARVI NSRV
tomenu