Rok 2008

skipmenu

tomenu

  

           Víťazi verejného obstarávania - vyhotovitelia LHP* (LHP s platnosťou od 1.1.2010 - 31.21.2019) 
                                (verejné obstarávanie vyhlásené v mesiaci október, november 2008)
Krajský lesný úrad Lesné celky, súbory lesných celkov ha Víťazný vyhotoviteľ LHP Štatutár firmy Použitý postup verejného obstarávania
  Pozem.spoločenstvo Veľ.Poľana 1 097,56      
  Ruské 1 857,07      
  Starina 1 343,14      
  Smolník 1 207,42 Slovenská lesnícka spoločnosť a.s. B.B. Uhlík,Ing. Podlimitná zákazka
  Zvala 1 452,59      
  Nešt.lesy na LHC Starina 2 327,35      
  LC na LHC Starina a Topoľa 9 285,13      
  Stakčín 4 813,26      
Krajský lesný Klenová 3 701,66 Lesprojekta,s.r.o.,Prešov Čontofalský,Ing. Podlimitná zákazka
úrad Prešov LC LPM Ulič na LHC Starina 8 514,92      
  Ubľa 4 532,19      
  Neštátne lesy na LHC Sobrance 1 281,42 Slovenská lesnícka spoločnosť a.s. B.B. Uhlík,Ing. Podlimitná zákazka
  LC na LHCSobrance KLU Po 5 813,61      
  Lesy Kokošovce 4 265,82      
  Lesy Zlatá Baňa 3 234,76 Lesprojekta,s.r.o., Prešov Čontofalský,Ing. Podlimitná zákazka
  LC OZ Prešov  7 500,58      
  Nešt.lesy na LHC Kokošovce 698,42      
  Nešt.lesy na LHC Solivar 2 802,24 Slovenská lesnícka spoločnosť a.s. B.B. Uhlík,Ing. Podprahová zákaz.
  LC Nešt.lesov LHC Solivar a Kokoš. 3 500,66      
  Spolu KLU Prešov 34 614,90 Spolu KLU Prešov    
  Biskupské Lesy 541,10      
  Lesy Streda nad Bodrogom 1 211,14      
  Veľké Kapušany -neštátne 1 310,49 Lesprojekta,s.r.o., Prešov Čontofalský,Ing. Podprahová zákaz.
  Veľké Kapušany -Beňatina 497,65      
  LC Sobrance-časť V. Kapušany 3 560,38      
  Koňuš 619,82      
Krajský lesný Koromľa 421,40      
úrad Košice Lesy Porúbka 4 196,03 Lesprojekta,s.r.o., Prešov Čontofalský,Ing. Podlimitná zákazka
  Lesná spoločnosť Priekopa 577,52      
  Porúbka a Hlivištia-neštátne 2 362,31      
  LC Sobrance-časť Porúbka 8 177,08      
  Lesy Remetské Hámre 4 280,08      
  Remetské Hámre a Ubľa -neštátne 1 491,53 Slovenská lesnícka spoločnosť a.s. B.B. Uhlík,Ing. Podlimitná zákazka
  LC Sobran.-časť R.Hamre a Ubľa 5 771,61      
  Lesy Hlivištia 4 062,85 Slovenská lesnícka spoločnosť a.s. B.B. Uhlík,Ing. Podprahová zákaz.
  Spolu KLU Košice 21 571,92 Spolu KLU Košice    
  Môťová 704,46      
  VšLP Sekier I 5 161,87      
  VšLP Sekier II 620,03      
  VšLP Sekier III 220,15 Euroforest s.r.o., Zvolen Marko, Ing. Podlimitná zákazka
  Zvolenská Slatina 785,51      
  Ostrá Lúka 598,61      
  Zvolenský les 1 525,72      
  LC LHC Zvolen,Dobrá Niva,Šlp -ZV 9 616,35      
  Dobrá Niva 2 180,34      
  Obecné lesy Babiná 969,69 Slovenská lesnícka spoločnosť a.s. B.B. Uhlík,Ing. Podprahová zákaz.
  LC Dobrá Niva a Obec. lesy Babiná 3 150,03      
Krajský lesný Jasenie -štátne 6 460,25      
úrad Jasenie-neštátne 342,71 Slovenská lesnícka spoločnosť a.s. B.B. Uhlík,Ing. Podlimitná zákazka
Banská Bystrica LC Jasenie štátne a neštátne 6 802,96      
  Slovenská Ľupča-štátne 6 426,21      
  Slovenská Ľupča-neštátne 1 656,06      
  Obecné lesy Slovenská Ľupča 1 447,74 Euroforest s.r.o., Zvolen Marko, Ing. Podlimitná zákazka
  Obecné lesy Poniky 2 016,38      
  LC LHC Slov.Ľupča a Kyslinky 11 546,39      
  Brusno-štátne 5 876,31      
  Brusno-neštátne 2 220,07 Slovenská lesnícka spoločnosť a.s. B.B. Uhlík,Ing. Podlimitná zákazka
  Obecné lesy Ľubietová 2 983,18      
  LC LHC Slov.Ľupča 11 079,56      
  Kozelník 3 450,84      
  Obecné lesy Banská Belá 1 144,04 Slovenská lesnícka spoločnosť a.s. B.B. Uhlík,Ing. Podprahová zákaz.
  LC Kozelník a Obec.lesy B.Belá 4 594,88      
  Spolu KLU B.Bystrica 46 790,17 Spolu KLU B.Bystrica    
  Krásno-západ 11 016,50      
  Kysuca 868,54 Slovenská lesnícka spoločnosť a.s. B.B. Uhlík,Ing. Podlimitná zákazka
  LC LHC Krásno-okr.Kysuc.N.M. 11 885,04      
Krajský lesný Krásno-stred 10 001,95 Slovenská lesnícka spoločnosť a.s. B.B. Uhlík,Ing. Podlimitná zákazka
úrad Žilina Krásno-východ 6 326,09 Slovenská lesnícka spoločnosť a.s. B.B. Uhlík,Ing. Podlimitná zákazka
  Turčianske Teplice 5 564,94 Lesoprojekt s.r.o., B.Bystrica Sásik, Ing. Podlimitná zákazka
  Blatnica 7 071,36 Lesotaxácia s.r.o., Žilina Bárdy, Ing. Podlimitná zákazka
  Turček 4 868,64 Ing. Ján Šimkovič, Vrútky Šimkovič, Ing. Podprahová zákaz.
  Spolu KLU Žilina 45 718,02 Spolu KLU Žilina    
  Kulháň 4 750,19 Slovenská lesnícka spoločnosť a.s. B.B. Uhlík,Ing. Podprahová zákaz.
Krajský lesný Partizánske 6 369,82 LH Projekt - SK, s.r.o., Piešťany Greguš, Ing. Podlimitná zákazka
úrad Trenčín Horná Ves 5 693,78 LH Projekt - SK, s.r.o. Piešťany Greguš, Ing. Podlimitná zákazka
  Kamenec pod Vtáčnikom 6095,45 Lesotaxácia s.r.o, Žilina Bárdy, Ing. Podlimitná zákazka
  Spolu KLU Trenčín 22 909,24 Spolu KLU Trenčín    
  Nešt.lesy na Duchonka 1592,06      
  Duchonka 7630,08 LH Projekt - SK, s.r.o., Piešťany Greguš, Ing. Podlimitná zákazka
  Biskupské Lesy Radošina 1258,01      
Krajský lesný LC Duchonka a Radošina 10 480,15      
úrad Nitra Nitrianska Streda 5935,46      
  Neštátne lesy Nitrianska Streda 1157,41 TaxLes - RTS, Nitra Stecker, Ing. Podlimitná zákazka
  LC na LHC Nitrianska Streda 7092,87      
  Spolu KLU Nitra 17573,02 Spolu KLU Nitra    
Spolu KLU 2009 189 177,27      
           
Pozn.a vysvetlivky: LC WH-Leles (výmera 816,01 ha) určený KLÚ Košice nebola predmetom verejného obstarávania,nakoľko obhospodarovateľ lesa uzatvoril zmluvu na vyhotovenie LHP s Ing.Hušťákom.
Spolu výmera obnovovaných lesných celkov určených rozhodnutiami pre r.2009 - 189 993,28 ha.
* LHP - lesné hospodárske plány

NSRV ARVI NSRV
tomenu