Zoznam vyhotovovateľov lesných hospodárskych plánov

skipmenu

tomenu

Obchodné meno
Sídlo
Konateľ
Telefón
E-mail
Web
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Dolná 7, 974 01 B.Bystrica
Ing.Miroslav Uhlík
911259777
www.slsas.sk
 
Ing.Milan Danko
911289777
 
 
 
911 283 777
 
 
 
 048/4152495  048/4152495
 
LESPROJEKTA,s.r.o.
Palackého 1274/8, 080 05 Prešov
Ing.Viliam Suchár
918 765 054
 
 
pracovisko Košice:
Ing.Marek Čontofalský
918 983 996
 
 
Južná trieda 93, 040 01 Košice
 
 
 
LESOTAXÁCIA,s.r.o
Predmestská 68, 010 01 Žilina
Ing.Ivan Bárdy
 041/7232102  041/7232102
ivan.bardy@zoznam.sk
 
 
 
905 224 311
 
 
 
Topoľová 26, 960 01 Zvolen
Ing. Ján Marko
 
 
 
EuroForest,s.r.o.
Topoľová 26/3237, 960 01 Zvolen
Ing. Ján Mozoľa
915 899 967
www.euroforest.sk
 
 
Ing. Ján Marko
907 843 294
 
Prevádzka HÚL:
Pod Dráhami 1, 960 01 Zvolen
 
 045/5366015  045/5366015
 
LH Projekt-SK,s.r.o
8. Mája 4387/15, 921 01 Piešťany
Ing. Ivan Greguš
 033/7301264  033/7301264
 
 
 
Ing.Rastislav Džubas
905 299 779
 
 
 
 
 
 
Letax, s.r.o.
Sadová 623/13, 905 01 Senica
Ing. Anton Paus
 034/6516463  034/6516463
letax.senicanet.sk
 
 
Eva Pausová
905 606 738
 
 
LES, s.r.o.
Hodžova 9, 911 01 Trenčín
Ing.Vratislav Eliáš
 032/7435772  032/7435772
www.lestn.sk
 
 
Ing.Peter Zelina
905 472 807
 
TaxLes-RTS,s.r.o.
Hodžova 34, P.O.BOX 21 D, 949 01 Nitra 1
Ing.Jozef Ratičák
911 943 335
 
 
 
Ing.Ivan Ťapušík
910 534 340
 
 
LESOPROJEKT,s.r.o.
Nešporova 1/1187, 974 01 B.Bystrica
Ing.Jozef Sásik
905 135 167
 
 
Laskomerská 32, 974 01 B.Bystrica
 
 
 
 
Ing.Juraj Galbavý
Šustekova 29, 851 04 Bratislava
Ing.Juraj Galbavý
908 129 443
 
LHP projekt,s.r.o.
Mateja Bela 2499/1, 911 08 Trenčín
Jozef Hašúľ
905 508 052
 
 
 
 
Kamil Melicher
 
 
 
 
 
Ľubor Mitana
 
 
 
 
 
Ľubomír Petrovič
 
 
 
Ing.Ján Šimkovič
Chotárna 3392/2, 038 61 Vrútky
Ing. Ján Šimkovič
 043/4283339  043/4283339
 
 
 
 
907 182 989
 
 

NSRV ARVI NSRV
tomenu