Vyhotovenie PSL v r. 2011

skipmenu

tomenu

 Lesné celky určené rozhodnutím príslušného KLÚ, na ktorých sa vyhotovuje Program starostlivosti o lesy (PSL) v roku 2011

s platnosťou na roky 2012-2021

       
KLÚ Názov LC z rozhodnutia o určení LC Výmera LP z rozhodnutia (ha) LHC
Prešov Lesy Humenné 4 633,72 Humenné
Neštátne lesy na LHC Humenné  3060,18 Humenné, Strážske, Turcovce
Neštátne lesy na LHC Strážske 604,92 Strážske
Lesy Krásny Brod 2147,73 Krásny Brod
SL Janouš a spol. Krásny Brod 1324,72 Krásny Brod
Neštátne lesy na LHC Krásny Brod 2295,18 Krásny Brod
Lesy Medzilaborce 3525,91 Medzilaborce
Čertižné  1219,19 Medzilaborce
Neštátne lesy na LHC Medzilaborce 3014,25 Medzilaborce, Krásny Brod
Lesy Nižná Jablonka 3 458,38 Nižná Jablonka
Neštátne lesy na LHC Nižná Jablonka 2755,09 Nižná Jablonka
Lesy Turcovce  4330,51 Turcovce
Neštátne lesy na LHC Turcovce 3 831,81 Turcovce, Humenné,  Koškovce, Miňovce, Havaj
Cemjata 1 330,58 Cemjata, Radatice
SPOLU KLÚ Prešov 37 532,17 Spolu LC: 14
Košice LC Lesy Brzotín I  2 668,52 Brzotín, Plešivec
LC Zvyšok LHC Brzotín 2 575,28 Brzotín
LC Lesy Jablonov I 2 725,74 Jablonov
LC Zvyšok LHC Jablonov 5 120,31 Jablonov
LC Lesy Krásnohorské Podhradie II 5 762,12 Krásnohorské Podhradie, Jablonov
LC Zvyšok LHC Krásnohorské Podhradie 1 606,06 Krásnohorské Podhradie
LC Lesy Plešivec I 2 198,29 Plešivec
LC Lesy Rozložná I 981,35 Plešivec
LC Zvyšok LHC Plešivec 5 515,22 Plešivec
LC Lesy Strážske 4 733,68 Strážske, Chemko
LC Zvyšok LHC Strážske a LHC Chemko 2 209,94 Strážske, Chemko
LC Jovsa 1 200,00 VLM-Jovsa
SPOLU KLÚ Košice   37 296,51 Spolu LC: 12
Žilina Jánošíkovo 13 4 524,58 Jánošíkovo, VLM-Turany
Kantor 6 624,68 Kantor
Kláštor 5 349,28 Kláštor, Rudno
Kýčera 4 436,25 Kýčera, Kláštor, Martinské Hole, VLM-Sklené
Lokca  7 152,25 Lokca, Paráč, Zákamenné
Martinské Hole 5 491,63 Martinské Hole
Paráč 5 009,44 Paráč, Zákamenné
Rudno 3 103,86 Rudno
Zákamenné  4 743,35 Zákamenné, Paráč
HB Reavis 542,20 Kýčera
SPOLU KLÚ Žilina 46 977,52 Spolu LC: 10
Banská Bystrica Osrblie 4 317,76 Osrblie
Slovenské Kľačany  8 209,47 Slovenské Kľačany, Halič, Čebovská Bukovina, Nová Ves
Halič 1 769,26 Halič
Ľuboreč  5 655,93 Halič, Slovenské Kľačany
Čebovská Bukovina 6 561,05 Čebovská Bukovina
Nová Ves  7 582,24 Halič, Nová Ves, Čebovská Bukovina, Slovenské Kľačany
SPOLU KLÚ Banská Bystrica  34 095,71 Spolu LC: 6
Trenčín Stará Turá 4 004,46 Stará Turá
Mestské lesy Stará Turá 1 874,55 Stará Turá
Patrovec 7 205,10 Patrovec
Slatina nad Bebravou 7 680,87 Slatina nad Bebravou
Nové Mesto nad Váhom 5 554,20 Nové Mesto nad Váhom  
Trenčianske Stankovce 5 868,95 Trenčianske Stankovce  
Opatová  5 004,15 Opatová  
Kšinná 5 356,55 Kšinná  
Spolu KLÚ Trenčín  42 548,83 Spolu LC: 8
 
Spolu výmera z rozhodnutí o určení LC 198 450,74 Spolu LC: 50 
NSRV ARVI NSRV
tomenu